enertec 3/2015 - Page 47

” Kunnossapidon ulkoistaminen voi tuoda toimintaan pitkäjänteisyyttä ja kustannustehokkuutta sekä parantaa laitosten käytettävyyttä. 3 / 2015  enertec 45