enertec 3/2015 - Page 45

AINOA KOTIMAINEN Liukurengastiivisteet TIIVISTETEKNIIKKA OY Mäkituvantie 5 01510 Vantaa, Puh. 0207 65 171, Fax 0207 65 2907, www.tiivistetekniikka.fi uusia ratkaisumalleja Saksan sähköverkon käytettävyyden parantamiseksi. Saksassa on päätetty luopua ydinvoiman käytöstä lähivuosina, joten uusiutuvan energian osuus sähkönkäytöstä lisääntyy varsin nopeasti. Vuonna 2014 Saksassa tuotettiin jo 25,4 prosenttia sähköstä uusiutuvilla energialähteillä. Niiden osuus kasvaa, sillä tavoitteena on nostaa uusiutuvan energian osuus peräti 80 prosenttiin vuoteen 2050 mennessä. Feldheim on energiaomavarainen kylä, jonka sähkö tuotetaan pääosin 43 tuulivoimalaitoksessa. Ne on rakennettu tonteille, jotka on vuokrattu paikallisilta maanomistajilta. Tuulivoimaloiden teho on yhteensä 74,1 MW (megawattia). Lisäksi käytössä on aurinkopaneeleita ja biokaasuvoimaitos, joka 7  Ah:n tehoisia. Jos kyse on suuritehoisesta UPS-laitteesta, osa akuista voidaan sijoittaa erilliseen akkukaappiin. Johanssonin mukaan laitteistojen tuotekehitystä jatketaan tuottaa myös lämpöenergiaa. Suurin osa Feldheimissa tuotetusta sähköstä myydään Saksan yleiseen sähköverkkoon. Lähiaikoina Feldheimin kylään koko ajan. ”Eatonilla on UPS-suunnittelua kolmessa toimipis- rakennetaan 10 MW:n tehoinen suurakku, joka koostuu teessä: USA:ssa, Suomessa ja Kiinassa. Eri toimipisteet toimi- 3360:sta litium-ion-moduulista. Tavoitteena on saada aikaan vat tuotekehityksessä tiiviissä yhteistyössä.” uusi ratkaisu säätövoimana käytettävän sähkön varastointiin. Litium-ion-akkumoduulit on valmistettu Etelä-Koreassa. Suurakku Saksaan Suurakku – josta tulee Euroopan suurin akku – on määrä Maailmalla on tullut markkinoille myös akkuja ja ­suurakustoja, asentaa erilliseen halliin tuulivoimapuiston läheisyyteen. Lai- joiden varaus on jopa megawatti tai enemmän. Tällaisille tosinvestoinnin hinta on 13 miljoonaa euroa. Hankintaan on innovaatioille on tarjolla aivan uudentyyppisiäkin käyttökoh- saatu tukea Brandenburgin osavaltiolta ja Euroopan Unio- teita. Esimerkiksi Berliinin lähitienoilla Feldheimissa testataan nilta.  n 3 / 2015  enertec 43