enertec 3/2015 - Page 44

kökatkon alkaessa – siis pudotetaan kuormaa –, varavoimaakuille saadaan lisää käyttöaikaa.” Jotta sähkökatkot eivät estäisi matkapuhelinverkkojen käyttöä, matkapuhelimien tukiasemia varmennetaan usein akkupohjaisilla varavoimajärjestelmillä. Niistä saadaan tukiasemalle varavoimaa esimerkiksi 3–10 tunniksi. ” Kaikissa varavoimajärjestelmissä on kuitenkin tyypillisesti jonkinlainen UPS-laite mukana. Johansson kertoo, että monissa Eatonin kehittämissä UPSlaitteissa käytetään akkuina normaalisti VRLA-lyijyhyytelö­ akkuja (VRLA = valve-regulated lead-acid battery). Tällaiset akut eivät juuri vaadi huoltoa ja ovat helposti ladattavia. ”Muita akkuvaihtoehtoja voidaan tarjota tarpeen mukaan”, Johansson mainitsee. ”Uudessa Eaton 93PS -laitteessa sovelletaan myös ABMteknologiaa (ABM = advanced battery management). Siihen perustuva latausvalvontajärjestelmä lataa automaattisesti UPSlaitteen akustoja tarpeen mukaan. Tämä parantaa latausta ja pidentää akkujen käyttöikää.” Laitteesta on tuotu markkinoille eri tehontarvetta vaativiin kohteisin kaksi versiota, joista pienemmässä on 64 ja suuremmassa 128 akkua. Ne ovat joko 9 Ah:n (ampeeritunnin) tai UPS-laitteita testataan Eatonin tehtaalla. 42 enertec  3/ 2015 ”Nykyaikainen tekniikka pidentää UPS:n käyttöikää ja auttaa pudottamaan kokonaiskustannuksia”, tuotepäällikkö Rabbe Johansson sanoo. TI