enertec 3/2015 - Page 40

kylmä. Kotkan Energia tilasi Höyrytyksen liikkuvan varalämpökaluston paikalle ja alueen kaukolämpöasiakkaat säästyivät kokonaan lämmönjakelukatkoksilta. Varaudu valmiiksi Karhulan keikan hoiti 3 MW:n varalämpövaunu; pienemmästä Hydroheater-perävaunusta Kotkan Energialla oli jo ennestään KUVA: TIIVISTETEKNIIKKA OY merkiksi isossa päivittäistavaramarketissa olisi tullut äkkiä hyviä kokemuksia. Nupposen mukaan yhteistyö sujuu aina paremmin, jos on yhteistä taivalta takana: ”Kun kaukolämpöyhtiöt ottavat meihin yhteyttä, siellä päässä ei ole mietitty valmiiksi, mihin kohtaan linjaa meidän kalustomme kannattaa kytkeytyä. Ratkaisu tosin aina löydetään.” Höyrytyksellä on takana jo kymmenittäin pikakeikkoja: tyypillistä on, että punainen puhelin pirahtaa kerran pari kuukaudessa. Höyrytys Oy tuntee kaukolämpökentän hyvin, sillä yritys myös rakentaa ja huoltaa kaukolämpölaitoksia ja vuokraa niitä pidempiaikaiseen käyttöön. n VARAENERGIA PITI MARKETIN JA LÄHIKIINTEISTÖT LÄMPIMÄNÄ 14 H KAUKO­L ÄMPÖ­K ATKOKSEN AJAN KOTKASSA Kun Kotkan Energia oli aloittamassa koko päivän kestäviä kaukolämpölinjojen muutostöitä Karhulassa helmikuussa 2015, uhkasi alueella sijaitsevia liike- ja asuinkiinteistöjä lämmityksen ja lämpimän veden jakelun katkos. ”SÄÄTIEDOTUKSESSA ENNUSTETTIIN pakkaspäivää, tilaista. Kotkan Energia oli tiedottanut alueella asiakkailleen, joten esimerkiksi isossa päivittäistavaramarketissa olisi tullut että muutostyöt ovat käynnissä ja hetkittäisiä lämmönjakelukat- äkkiä kylmä. Siksi päädyimme tilaamaan Höyrytyksen liikku- koksia saattaa tulla. Varalämpökalusto toimi kuitenkin moitteet- van varalämpökaluston paikalle”, sanoo Kotkan Energian kau- tomasti, ja asiakkaat saivat lämpöä ja lämmintä vettä yhtäjak- kolämpöinsinööri Tero Glán. Vain 1,5 vuorokauden varoitus- soisesti koko hieman oletettua pidemmäksi venähtäneen, 14 ajalla tullut varalämpökeikka sujui mallikkaasti, ja alueen kau- tunnin kaukolämpökatkoksen ajan. kolämpöasiakkaat säästyivät kokonaan lämmönjakelukatkoksilta. Kaukolämpökatkoksen myötä ilman lämmitystä ja läm- Varaenergia saapuu nopeasti ja toimii luotettavasti mintä käyttövettä olisivat jääneet marketin lisäksi läheiset Tero Glánin mukaan Kotkan Energialle oli jo ennestään tuttu asuinkerrostalot, toimistot ja liikeyritykset kuten kampaamot. Höyrytyksen pienin ja ketterin varalämpöyksikkö ­HydroHeater. Kotkan Energia halusi kuitenkin palvella asiak­kaitaan katkotta, Verkkosivuilta löytyi tieto, että järeämpääkin kalustoa on saa- koska Höyrytykseltä oli tarpeeseen sopivaa varalämpökalus- tavilla. ”Varalämpöpalvelun suurimmat plussat ovat nopea toa eli varalämpöperäkärry ja höyryauto vapaana ja saata- saatavuus, luotettavuus ja varmatoimisuus”, toteaa Glán. villa nopeasti. ”Kun saavuin aamuvarhain sovittuun aikaan paikalle, Kotkan Energia on jatkossakin halukas mahdollisuuksien mukaan hyödyntämään varaenergiapalveluita. Esimerkiksi siellä Höyrytyksen väellä olivat valmistelut jopa hieman etu- Kymenlaakson keskussairaalan kaukolämpölinjojen muutok- ajassa meneillään”, kertoo Tero Glán. Varalämpöä syötet- sia ja laajennuksia suunniteltaessa otetaan huomioon varaläm- tiin verkkoon kello 6.30–20.30 noin 0,5–1 MW teholla. Pai- mön käytön mahdollisuus, ja muutostöiden yhteydessä raken- kan päällä työskenteli kaksi Höyrytyksen varaenergia-ammat- netaan linjoihin tarvittavat yhteet. n 38 enertec  3/ 2015