enertec 3/2015 - Page 4

TOIMITUKSELTA 3/2015 ÄLYVERKOT HYVÄSSÄ VAUHDISSA Suomalaiset yritykset ja tutkimuslaitokset ovat kehittäneet tulevaisuuden energiajärjestelmää CLEEN Oy:n monialaisessa tutkimusohjelmassa Älykkäät sähköverkot ja energiamarkkinat (SGEM, Smart Grids and Energy Markets). Tänä vuonna päätökseensä tulevan tutkimusohjelman tavoitteena on kehittää älyverkkoratkaisuja, joita voidaan havainnollistaa Suomen energiajärjestelmässä ja hyödyntää maailmanlaajuisesti. JULKAISIJA PubliCo Oy Pälkäneentie 19 A 00510 Helsinki puh. 020 162 2200 info@publico.com www.publico.com Älykkäätkin sähköverkot ovat haavoittuvaisia, mutta paljon on jo tehty tilanteen parantamiseksi. Esimerkiksi ABB:n suojareleet ovat jo pitkään suojanneet verkkoja ja tehneet häiriötallenteita älykkäiden sähköverkkojen vikatilanteista. Niiden avulla vika saadaan paikallistettua ja korjattua. Vikojen analysoinnin lisäksi sähkönjakeluyhtiöt voisivat käyttää kerättyä tietoa nykyistä enemmän PÄÄTOIMITTAJA Petri Charpentier myös virhetilanteiden ennustamiseen ja ennalta ehkäisevien huoltotoimien suunnitteluun.  SGEM-ohjelmassa yhtenä tavoitteena on nimenomaan pystyä ennakoimaan sähkönjakeluverkon vikoja. Tällä saralla tehdään hedelmällistä yhteistyötä MMEA-ohjelman kanssa: kun tiedetään vian havaintopaikan koordinaatit, mukaan saadaan haettua avointa täsmäsäädataa MMEA Platformista. TOIMITUSPÄÄLLIKKÖ Vesa Laurila Säädata yhdistetään sähköverkkoanalyysiin ja datan pohjalta analysoidaan, mitkä vioista ovat sääriippuvaisia, mitkä sääriippumattomia. Tähän liittyy myös maastotieto, jota sähkönjakeluyhtiöillä ILMOITUSMYYNTI on vanhastaan. Paul Charpentier paul.charpentier@publico.com Kun SGEM-ohjelma starttasi viisi vuotta sitten, verkkoviat johtivat Helsingissä keskimäärin lähes tunnin sähkökatkoihin. Helen Sähköverkko Oy:ssä arvioitiin, että sähkönjakelun häiriöt maksoivat asiakkaille noin kaksi miljoonaa euroa vuodessa. Verkkoyhtiössä arvioitiin myös, että kustannukset kutistuisivat erittäin pieniksi, jos sähkökatkot lyhenisivät minuuttiin. Helen Sähköverkko Oy:ssä uskotaan, että viiden tai kymmenen vuoden päästä voimme parhaimmillaan puhua jo muutamista minuuteista – jo nyt Helen on päässyt keskimäärin noin 40 minuuttiin. TOIMITUKSEN KOORDINAATTORI Mirkka Lindroos Sähköyhtiö on leikannut sähkökatkojen kestosta roppakaupalla minuutteja ottamalla käyttöön uutta teknologiaa, perehtymällä hyviin käytäntöihin ulkomailla ja laatimalla omia optimointimalleja. Helen Sähköverkon tekniset parannukset liittyvät pitkälti etäkäytön ja -valvonnan hyödyntämiseen GRAPHIC DESIGN Riitta Yli-Öyrä vian paikantamisessa ja vika-alueen erottamisessa. SGEM-ohjelmassa määriteltiin vianhallinnan logiikkaa sekä edullisia kaupunkiverkkoon soveltuvia vianilmaisimia, joita voidaan asentaa tiheästi koko verkkoon.  Kaupunkialueella verkon vikojen automaattinen paikantaminen ja erottaminen nopeuttavat oleellisesti vianhallintaa. Tällöin voidaan välttää kenttätyöhön liittyviä hankaluuksia, kuten hidasta liikkumista muun liikenteen joukossa sekä vaikeuksia päästä kiinteistöihin ja muuntamoihin tekemään kyt- TOIMITTAJAT Sami J. Anteroinen Merja Kihl Ari Mononen kentöjä. Tulevaisuuden verkot ovat itsestään korjautuvia – tai käytännössä kyse ei ole korjaamisesta, vaan etupäässä siitä, että vian sattuessa sähkönjakelulle löytyy automaattisesti uusi reitti. Caruna kehitti SGEM-ohjelmassa vianhallintaa maaseutuympäristön keskijänniteverkoissa ja tutki ABB:n kanssa automaatioratkaisuja Kirkkonummen Masalassa, jossa avojohdot ovat alttiita voimakkaille tuulille eivätkä kalliot houkuttele maakaapeleiden asentamiseen. Tutkimusohjelmassa käynnis- TILAAJAPALVELU puh. 03 4246 5309 tilaajapalvelu@ kustantajapalvelut.fi tettiin myös laajempi koekäyttö Pusulassa. Tiedonhallintaa keskitettiin sähköasemille uusin välinein, ja verkkoon lisättiin vianilmaisimia.  Avojoh ѽٕɭ