enertec 3/2015 - Page 32

ENERGIATEHOKKUUS PARANEE SOTKAMON VOIMALAITOKSELLA TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN KUVA: VAPO VAPOn omistama Sotkamon voimalaitos rakennettiin vuonna 1981. Kuplivalla leijupetikattilalla varustettu CHP-laitos tuottaa sekä kaukolämpöä että sähköä. Laitos peruskorjataan vuoden 2015 aikana. Samassa yhteydessä VAPO investoi uuteen tekniikkaan, jolla pyritään energiatehokkuuden parantamiseen ja ympäristönsuojeluun. SOTKAMON VOIMALAITOKSEN kattilateho on 20 mega- wattia (MW). Laitoksella on käytössä kaksi turbiinia sekä öljyllä toimiva apukattila, joka on teholtaan 8 MW. Sähköturbiinin teho on 2,2 MW. Kaukolämpöä VAPOn voimalaitos tuottaa sekä Sotkamon että Vuokatin alueille. Tuotettu sähköenergia syötetään valtakunnanverkkoon. Meneillään olevan perusparannuksen aikana voimalaitokselle asennetaan esimerkiksi savukaasujen puhdistukseen liittyvät prosessilaitteet kuten sähkösuodatin, savukaasupesuri ja absorbtiolämpöpumppu. Myös kattilatekniikkaa modernisoidaan. Savukaasupesuri poistaa pienhiukkasia VAPOn Sotkamon voimalaitoksen päällikkö Sami Vartiainen toteaa, että laitoksen uusiminen oli tarpeen sekä vanhenevan tekniikan että uusien ympäristölupavaatimusten takia. ”Hankkeen suunnittelusta vastasi osittain VAPO ja osittain ulkopuolinen konsultti. Perusparannustyöt laitoksella alkoivat huhtikuussa 2015”, hän kertoo. Laitoksen paineastiaa uusitaan leijupedin, arinan ja ilmakanavan osalta. Myös automaatio uusitaan ja laitos liitetään VAPOn päivitettävään Metso-automaatiojärjestelmään. ”Lisäksi kenttälaitteita uusitaan”, Vartiainen täsmentää. Savukaasujen puhdistusta varten voimalaitokselle asennetaan sähkösuodatin sekä savukaasupesuri, joka on varustettu 30 enertec  3/ 2015