enertec 3/2015 - Page 29

TARKKA TIETO SÄHKÖNKULUTUKSESTA LUO KIVIJALAN ÄLYKKÄILLE SÄHKÖVERKOILLE TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN KUVITUS: HELEN OY / EERO PITKÄNEN yhteyden avulla. Etäluennassa energiamittarilta luodaan vianhallinnassa muun verkostoautomaation rinnalla. Valvomoi- ­internetin tai sähköverkon avulla yhteys keskitettyyn mittarei- den tietojärjestelmät keräävät ja analysoivat tietoa verkon eri den luentajärjestelmään. Täältä tapahtuu tietojen jatkokäsittely osista mm. vikojen estämiseksi ja tunnistamiseksi. ja sähköyhtiöille toimittaminen. Mittarilukemia voidaan kerätä Etäluettavat mittarit osaavat kertoa varsin tarkkaa tietoa erilaisilla keruutiheyksillä, esimerkiksi kerran kuukaudessa, ker- sähkön laatutekijöistä – erityisesti koskien jännitettä. Mitta- ran viikossa tai jopa kerran tunnissa. rit lähettävät myös automaattisesti ilmoituksen verkkoviasta ja Asiakkaille etäluettavat mittarit tarkoittavat sitä, että sähkölasku perustuu toteutuneeseen kulutukseen eikä enää arvioon ja vuotuiseen tasaukseen. Sähköyhtiöt lähettävät aikaisempaa tarkempia kulutusraportteja asiakkailleen. huoltoryhmä osaa suunnistaa suoraan vikapaikalle, mikä luonnollisesti lyhentää sähkökatkojen kestoa. Mitään ’isältä pojalle’ -kalustoa mittarit eivät ole. Esimerkiksi sähkötekniikan professori Pertti Järventausta Tampereen Tarkka luenta mahdollistaa myös aikaisempaa monipuo- teknillisestä yliopistosta on arvioinut, että mittarin elinkaari on lisempia tariffivalikoimia, esimerkiksi sähkön hinnan eriyttä- maksimissaan 15 vuotta – mikä taas tarkoittaa sitä, että early mistä vuorokaudenajan tai vuodenajan mukaan. Sähkön tuk- adaptors ‑porukka alkaa vaihtaa mittareita jo lähivuosina. kumarkkinahinta vaihtelee voimakkaasti ja asiakas hyötyy, jos hän käyttää vähän sähköä juuri kalliina tunteina. Älyä koko ketjuun Älykäs energiamittari on olennainen osa älykästä sähköverk- Laita data duuniin koa, joka on edellytys EU:n ympäristötavoitteiden toteutumi- Verkkoyhtiöt hyödyntävät etäluettavia sähkömittareita myös selle. Älykäs sähköverkko (Smart Grid) tukee myös komission 3 / 2015  enertec 27