enertec 3/2015 - Page 28

JUST EIKÄ MELKEIN ” Nykyisiä verkkoja täydennetään tietoliikenneverkolla ja älykkäällä energiankäytön seurannalla ja ohjauksella. Lähes kaikissa suomalaiskodeissa on käytössä tunneittain sähkönkulutuksen mittaava etäluettava mittari. Sähkön etämittausta pidetään eri puolilla maailmaa tärkeänä uudistuksena ja tuntimittari nähdään älykkään sähköverkon keskeisenä osana. Vaikka etäluentaa on toki muuallakin, Suomi on Energiateollisuus ry:n tietojen mukaan mittausuudistuksen kärkimaita. ÄLYKÄSTÄ SÄHKÖVERKKOA voidaan kuvata ”viritetyksi” aikoina. Sähkönmyyjät ja verkkoyhtiöt puolestaan kehittävät sähköverkoksi. Nykyisiä verkkoja täydennetään tietoliikenne- uusia raportointimuotoja ja palveluja mittauksen pohjalta. verkolla ja älykkäällä energiankäytön seurannalla ja ohjauksella. Sähköverkkoyhtiön tarjoamasta nettipalvelusta ­asiakas Kysyntäjousto vihertää voi seurata omaa sähkönkulutustaan tarkasti ja löytää hel- Tuntimittaus mahdollistaa myös sen, että sähköä käytetään sil- posti kodin sähkösyöpöt kohteet. Etäluettavia mittareita voi- loin, kun se on koko järjestelmän kannalta tehokkainta. Tämän daan myös hyödyntää sähköverkon vikojen paikantamisessa ns. kysyntäjouston avulla voidaan lisätä uusiutuvan tuuli- ja korjaus­töiden nopeuttamiseksi esimerkiksi suurhäiriötilanteissa. aurinkovoiman tuotantoa. Asiakas hyötyy kysyntäjoustosta Ymmärrys omasta sähkönkäytöstä parantuu merkittävästi tarkan kulutusseurannan ansiosta. Asiakas löytää oikeita sähkönkäytön tehostamiskohteita helpommin, kun hän tietää entistä tarkemmin kuinka paljon sähköä hän käyttää eri 26 enertec  3/ 2015 sähkölaskussaan käyttäessään sähköä silloin, kun se on edullisinta. Suomi on ensimmäinen maa, jossa lähes jokaisen talouden sähkönkulutus voidaan mitata tunneittain ja lukea etä­