enertec 3/2015 - Page 26

telmien lämpötiloja, jotta laitos on helpommin käynnistettävissä.” Bärlundin mukaan apuhöyrykattila asennetaan ja otetaan käyttöön syksyn 2015 aikana. Kattilan höyrynkehitin Kevyellä polttoöljyllä toimivan apuhöyrykattilan teho valmistetaan Belgiassa ja höyrykeskuksen kokoonpano teh- on 5  MW. Sille rakennetaan erillinen tila pääkattilan välit- dään Turun lähistöllä sijaitsevassa konepajassa. Höyrykes- tömään läheisyyteen. Jo valmistuneessa Vantaan Energian kus kuljetetaan rekalla kokonaisena laitostyömaalle. jätevoimalaitoksessa on samantyyppinen Höyrytys Oy:n toi- ”Höyrykeskukselle on jo valettu kantavat perustukset. mittama apukattila, mutta siellä se toimii kaasu- ja öljykäyt- Kehitin kytketään voimalaitoksen yleiseen automaatiojärjes- töisenä. telmään”, sanoo Bärlund. n KOHTEESSA MUKANA Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. KIERTOPETITEKNOLOGIAA LEPPÄVIRRAN LAITOKSEEN TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN Leppävirralle rakennettavan uuden jätevoimalaitoksen kokonaistoimituksesta vastaa Andritz Oy. Yrityksellä on paljon kokemusta erilaisten teollisuus- ja voimalaitosten projekteista sekä Suomessa että ulkomailla. Uuteen laitokseen asennetaan kiertopetikattila, joka polttaa syntypaikkalajiteltua jätettä ja siten tehostaa jätteiden kierrätystä. PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ OLLI RYYMIN Andritz Oy:stä ker- Sen lisäksi laitosalueella tehtävässä jätteenkäsittelyssä erotel- too, että Riikinvoima Oy halusi rakennuttaa Leppävirran laitok- laan vielä magneettiset ja ei-magneettiset metallit.” sen nimenomaan kokonaistoimituksena. ”Olemme aiemmin toimittaneet esimerkiksi Koillis-Saksaan Aluksi laitokselle tuotava jäte murskataan, minkä jälkeen metalliosat erotellaan ja jätemassa murskataan uudelleen. jätevoimalaitoksen, joka vastasi paljolti Leppävirran laitosta Tämän jälkeen jätteet siirretään välivaraston kautta kattilasii- sekä tekniikaltaan että projektimuodoltaan. Saksaan raken- loihin ja sieltä edelleen poltettavaksi. nettu laitos oli kuitenkin kooltaan paljon isompi. Ulkomailla ”On kestävän kehityksen mukaista, että jätteistä saadaan polttolaitosten mittasuhteet ovat yleensäkin selkeästi suurem- metallit talteen. Ne voidaan edelleen myydä kierrätykseen mat kuin Suomessa”, Ryymin arvioi. romumetallina”, Ryymin muistuttaa. Uuden ajan polttotekniikkaa lipäästöjä. Lisäksi laitoksen savukaasut suodatetaan muun Ryyminin mukaan Leppävirran laitosta on suunniteltu osin muassa sähkösuodattimella. Metallien poisto vähentää myös haitallisia raskasmetal- ­Suomessa ja osin Itävallassa, missä suuri osa laitoksen komponenteista valmistetaan. ”Esimerkiksi kattila ja muita polttotekniikan laitteita on suunniteltu ja valmistettu Andritzin Itävallan-yksikössä.” ”Projekti on jaettu osa-alueisiin. Osa laitteista on suomalaisvalmisteisia”, Ryymin tarkentaa. Leppävirran laitoksen polttokattilassa sovelletaan kierto­ petiteknologiaa. ”Laitos on ensimmäinen tähän tekniikkaan pohjautuva jätteenpolttolaitos Suomessa. Muissa Suomen jätevoimalaitoksissa käytetään lähinnä arinapolttotekniikkaa”, sanoo Ryymin. ”Poltettava jäte on syntypaikkalajiteltua yhdyskuntajätettä, josta metallit ja lasit on periaatteessa poistettu jo etukäteen. 24 enertec  3/ 2015 Asentajien määrä lisääntyy työmaalla Ryyminin mukaan Leppävirran laitoksen koekäyttö alkaa keväällä 2016. Ensimmäiset jätetulet poltetaan aikataulun mukaan kesäkuun 2016 lopulla. Suunnittelutyöt ovat nyt loppusuoralla. Noin 90 prosenttia suunnittelusta on valmiina. Työmaalla on tällä hetkellä noin 150 Andritzin aliurakoitsijoiden asentajaa. ”Kun kattila- ja putkiasennukset lähiaikoina etenevät, asentajavahvuudeksi työmaalla tulee noin 250 henkilöä.” ”Töiden koordinoinnissa vaaditaan tiukkaa otetta, jotta asennukset saadaan hoidettua sujuvasti ja turvallisesti.” n