enertec 3/2015 - Page 24

Keskikesällä 2015 voimalaitoksen ulkoseinien elementtiasennukset olivat jo loppusuoralla ja osa paikallavalettavista betonirakenteista valmiina. ”Myös kattilahuoneen teräsraken- tiin juuri tätä projektia varten. Laitoksen valmistuttua Riikinvoima toimii sen käyttäjänä.” ”Välillisesti uuden jätevoimalaitoksen toiminnassa on mukana neasennukset ovat meneillään. Syöttövesisäiliö on jo asennettu 57 kuntaa eli käytännössä lähes koko Itä-Suomi. Tarkoituksena on paikalleen yhtenä ensimmäisistä suurista komponenteista.” tuottaa kaukolämmön peruskuormaa Varkauden kaupungin kaukolämpöverkkoon”, selittää Räsänen. Aiemmin suuri osa Varkauden Hankkeessa mukana 57 Itä-Suomen kuntaa kaukolämmöstä on saatu Stora Enson tehtailta. Räsäsen mukaan voimalaitoksen toteutusmallina on kokonaislaitostoimitus. Se on voimalaitoksia rakennettaessa melko har- Lämpöä ja sähköä vinainen ratkaisu Suomessa. Nyt rakennettavan Riikinvoiman jätevoimalaitoksen polttoaineteho ”Andritz Oy on kokonaislaitostoimittaja, joten Andritz vastaa laitoksen suunnittelusta, rakentamisesta, asennuksista ja käyttöönotosta.” ”Hankkeessa on mukana ÅF-Consult Oy tilaajan konsult- on 54 MW (megawattia). Noin 38 MW tehosta hyödynnetään kaukolämpönä ja loput sähkönä. ”Kiertopetikattila on Andritzin omaa tekniikkaa ja sen avulla päästään hyvään hyötysuhteseen sähköntuotannossa. tina”, Räsänen tarkentaa. Vastaavanlaisia toteutusmalleja on Käynnistyspolttoaineeksi tulee kevyt polttoöljy. Kattila suunnitellaan käytetty hänen mukaansa ulkomailla jo jonkin verran. Itävallassa”, Räsänen mainitsee. ”Viime kädessä tähän malliin päädyttiin kuitenkin siksi, Hänen mukaansa voimalaitoksessa riittää rakennustyötä että hankkeen alkaessa Riikinvoimalla ei ollut jätevoimalaitos- vielä syksyn 2015 ajaksi. Työn alla on muun muassa kaksi ten rakentamisesta aiempaa kokemusta. Riikinvoima Oy on jätebunkkeria. kahdeksan itäsuomalaisen jäteyhtiön sekä kaukolämpöä tuottavan Varkauden Aluelämmön omistama yhtiö, joka perustet- ” Suomessa ei tätä ennen ole ollut yhtään jätevoimalaitosprojektia, joka olisi toteutettu kokonaishankkeena ’avaimet käteen’ -periaatteella. 22 enertec  3/ 2015 ”Tarkoituksena on saada syksyn kuluessa suuret laitoskomponentit paikoilleen, minkä jälkeen rakennukset saadaan