enertec 3/2015 - Page 20

KOHTEESSA MUKANA Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. SAHALA WORKS: ISO TILAUS NAANTALISTA TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN Sahala Works tekee huomattavan toimituksen Naantalin monipolttoainevoimalaitokseen. Toimitusjohtaja Reijo Rintala kertoo, että tilaukseen sisältyy kaksi kaukolämpövaihdinta, reduktiovaihdin, neljä korkeapaine-esilämmitintä ja kaksi matalapaine-esilämmitintä. Lämpöpintaputkien tiivistehitsaus automaatilla. ”KOKONAISUUDESSAAN PUHUTAAN noin kolmen miljoonan euron sopimuksesta”, Rintala kertoo. Noin 20 miljoonan euron liikevaihtoa tahkoavan Sahala Worksin mittakaavassa toimitus on siten tuntuva – mutta mitenkään eri- ”Suunnittelu on edistynyt hyvin ja toimitus on aikataulutettu elokuulle 2016”, Rintala vahvistaa. Sahala Works työllistää noin 90 henkeä. Naantalin laitosprojektiin porukasta osallistuu toistakymmentä, prosessin eri vaiheista tyisen poikkeuksellinen se ei ole: tilauksen ”scope” on juuri riippuen. ”Joka vuosi ei tule saman kokoluokan ­tilausta”, Rintala sitä, mitä lämpö- ja energiateknologiaan erikoistunut yritys toteaa. on tottunut tekemään. Sahala Worksin päätuotteita ovat lämmönsiirtimet sekä Bio on pinnalla muut vaativat paineastiat. Keskeisimpiä asiakkaita ovat ydin- Turun Seudun Energiantuotannon urakka on profiiliprojekti koko voimalat, konventionaaliset voimalat ja biovoimalaitokset maassa. Uusi monipolttoainevoimalaitos jauhaa vahvasti ­vihreällä sekä sellu-, petrokemian- ja kemianteollisuus. kärjellä: voimalaitoksen biopolttoaineosuus on käynnistysvaiheessa 40 prosenttia ja tavoitteena on kiriä aina 60–70 prosent- Kotimaista poweria tiin asti. Noin 260 miljoonaa euroa maksava laitos otetaan käyt- Jorma Laine Sahala Worksin energiantuotannon myynnistä töön syksyllä 2017. toteaa, että Sahala Works on viime aikoina ollut mukana ”Ihan heti ei välttämättä tule toista näin isoa voimalaitosta, lukuisissa CHP-projekteissa ja että Naantalin toimitus sujah- vaan seuraavaksi toteutetaan pieniä ja keskisuuria laitoksia. Sel- taa varsin vaivatta samaan jatkumoon. keästi on nähtävissä trendi, jossa biopolttoaineet ohjaavat kehi- ”Vahva kotimaisuus on näitä laitosprojekteja yhdistävä tystä”, Rintala arvioi. tekijä.” Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n kanssa Sahala Vahva perinne Works on tehnyt yhteistyötä monta kertaa aikaisemminkin: Sahala Works (aikaisemmalta nimeltään Högfors Sahala) ei varsi- ­Rintala ja Laine muistelevat, että ensimmäinen yhteinen pro- naisesti ole uusi toimija kentällä – Varkaudesta käsin toimivan yri- jekti tehtiin jo lähemmäs 30 vuotta sitten. tyksen teolliset perinteet ulottuvat 1800-luvulle asti. Yritys omaa ”Tällaisissa projekteissa se auttaa, että on pitkä asiakassuhde takana. Asiakas luottaa tekemiseen”, summaa Rintala. vankan kokemuksen paineastioiden kehityksestä ja valmistamisesta sekä energia- ja teollisuusprosessien erityisvaatimuksista. Yritys panostaa määrätietoisesti sekä tuotteiden että valmistus- Suunnittelupöydän ääressä menetelmien kehitystyöhön ja on kuin kala vedessä myös kansain- Tie Naantaliin alkoi hahmottua syksyllä 2014, kun Sahala välisillä vesillä – nykyisellään yli puolet liikevaihdosta kertyy vien- Works ja TSE kävivät ensimmäisiä keskusteluja projek- nistä. tista. Kansainvälisen tarjouskilpailun kautta yritys tuli vali- Tuotteiden ja palvelun laadun parantaminen on jatkuvaa, tuksi toimittajaksi ja kaupat tehtiin vuodenvaiheessa. Elokuun mistä yhtenä esimerkkinä Varkauden konepajalla otettiin vuonna lopussa 2015 ollaan tilanteessa, jossa suunnittelua on jo 2014 käyttöön täysin automaattinen orbitaalihitsausjärjestelmä, tehty varsin pitkälle. jollaisia ei ole tällä hetkellä käytössä muualla Pohjoismaissa. n 18 enertec  3/ 2015