enertec 3/2015 - Page 18

KUVA: JARNO TERHO ”Ilmapiiri on avoin yhteistyölle sekä uusille tavoille ja innovaatioille ratkaista asioita myös toisin, kuin mitä tähän mennessä on totuttu. Itse prosessikin tulee tutummaksi laajemmalle joukolle”, toteaa Leppänen. A-Insinöörien näkökulmasta urakkamuoto avaa mahdollisuuksia nähdä ja oppia enemmän: ”Työmaan toteutusorganisaatio ja suunnittelijat keskustelevat ennakkoon käytettävistä ratkaisuista, jolloin niiden kustannustehokkuus ja toteutettavuus varmistetaan jo etukäteen ennen suunnitelmien valmistumista. Yhteistyö on yleensäkin koko ajan tiivistä hankkeen muiden osapuolien kanssa”, Leppänen toteaa. Kiireimpänä aikana yrityksellä on projektissa ”kiinni” noin 12–15 henkilöä. ” Hankkeen rakentamisvaiheessa pyritään käyttämään paikallista työvoimaa mahdollisimman paljon. Turvallisuutta unohtamatta Erityistä huomiota työmaalla kiinnitetään työturvallisuuteen. Tämä edellyttää kaikilta osapuolilta oikeaa asennetta, hyvää turvallisuussuunnittelua ja ehdotonta yhteisten pelisääntöjen noudattamista. Raumaster Oy ja toimittaa uuteen voimalaitokseen biopolttoaineen vastaanotto- ja käsittelyjärjestelmän. Järjestelmä sisältää polttoainekentän vastaanottoasemat, seulonnan ja murskauksen sekä kuljetuksen uuteen polttoainevarastoon ja sieltä edelleen kuljettimet voimalaitokselle. Toimituslaajuuteen kuuluvat myös automaattiset näytteenottolaitteet, teräsrakenteet, pölynpoistolaitteet ja myös osa sähköistyksestä. ”Kyseessä on erittäin merkittävä sopimus”, toteaa Lassi Kulju Raumasterilta. Huippuluokan järjestelmät Raumaster Oy toimittaa myös Valmet Power Oy:lle TSE:n uuden kattilalaitoksen polttoaineiden, hiekan ja kalkin syöttöA-Insinöörit Suunnittelu Oy toimii hankkeessa allianssin pääsuunnittelijana ja vastaa rakenne- ja geo-suunnittelusta järjestelmät. Toimitukseen sisältyvät myös pohjatuhkan ja lentotuhkan käsittelyjärjestelmät. sekä voima­laitos­alueen liikennesuunnittelusta. Palotekninen Laitteistojen asennukset alkavat kesällä 2016 ja käyttöön- suunnittelu ja arkkitehtisuunnittelu on myös osana A-Insinöö- otto tapahtuu syksyllä 2017. Järjestelmän työllistävä vaikutus rien suunnittelusopimusta, mutta ne toteutetaan yhteistyökump- suoraa