enertec 3/2015 - Page 17

TSE:n tehtävänä on huolehtia Turun alueen perusenergian tuotannosta taloudellisesti ja tehokkaasti monipuolisella tuotantokapasiteetilla. Yrityksen yksi keskeisistä tavoitteesta on lisätä uusiutuvan energian käyttöä: uuden voimalaitoksen biopolttoaineosuus tulee olemaan käynnistysvaiheessa 40 prosenttia ja tavoitteena on nostaa se 60-70 prosenttiin. Lämpöä ja sähköä tuottavan CHP-voimalaitoksen rakennustyöt toteutetaan niin sanotulla allianssimallilla, jossa TSE toimii tilaajana. Usean suunnittelijan ja rakentajan yhteenliittymä vastaa laitoksen rakentamisesta. Allianssimalli on maailmalla yleinen, mutta Suomessa uusi tuttavuus: itse asiassa kyseessä on ensimmäinen teollisuuskohde Suomessa, jossa sovelletaan allianssimallia. ” Allianssimalli on maailmalla yleinen, mutta Suomessa uusi tuttavuus. Läpinäkyvä on tehokas Allianssimallissa sopimusosapuolet muodostavat yhteisen organisaation, jossa tieto kulkee tehokkaasti osapuolten välillä – ja kustannukset sekä aikataulut ovat kaiken aikaa avoimesti kaikkien osapuolien nähtävillä. Läpinäkyvyydellä tähdätään kustannustehokkuuteen. Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n toimitusjohtaja  Tapani Bastman katsoo, että allianssin sisäinen yhteistyö on ollut hyvää kehitysvaiheen alusta lähtien – ja että sama tekemisen meininki jatkuu: ”Me uskomme, että allianssimalli, jossa rakennuttaja, suunnittelija ja urakoitsija yhdessä kehitysvaiheen aikana laativat toteutussuunnitelman, johtaa rakennuttajan kannalta kokonaisuutena edullisimpaan lopputulokseen ja vältymme samalla urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden lisätyövaatimuksilta”, ­Bastman toteaa. ”Rakennuttajan kannalta edullisin lopputulos tarkoittaa kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukaisimpia mitoitus­ perusteita, teknisiä ratkaisuja, laatuvaatimuksia, aikataulutusta ja elinkaarikustannuksia.” Rakennusvaiheen hintalappu 48 miljoonaa Yhteenliittymään kuuluvat YIT, A-Insinöörit ja Insinööritoimisto AX-LVI ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen rakentamisen toteutusvaiheesta. Rakennusvaiheen kustannusarvio on 48 miljoonaa euroa. VOIMALAITOKSEN KÄYTTÖIÄN lasketaan olevan aina- Hankkeen rakentamisvaiheessa pyritään käyttämään pai- kin 30 vuotta. TSE:n tuottama kaukolämpö on noin 90 pro- kallista työvoimaa mahdollisimman paljon. Yhteenliittymä senttia seudun tarpeesta ja uuden voimalaitoksen arvioitu tulee työllistämään työntekijöitä noin 240 henkilövuoden ver- osuus noin kaksi kolmasosaa. Laitos tuottaa kaukolämmön ran. Ensimmäiset alihankintasopimukset on jo tehty paikallis- lisäksi prosessihöyryä. ten toimijoiden kanssa. 3 / 2015  enertec 15