enertec 3/2015 - Page 14

polttolaitos. Se merkitsee, että noin 10 % osuus jätteellä tuotetusta kaukolämmöstä pitää sitten korvata muulla polttoaineella”, Bastman toteaa ja myöntää, että tuon määrän lisääminen pelkästään biopolttoaineisiin ei tule olemaan aivan helppoa. ” Haaste on biopolttoaineiden saatavuus kilpailukykyiseen hintaan. Poliittinen ohjaus vielä arvoitus Haastattelu tehdään vaalien jälkeen, joten pientä aavistusta on jo siitä, miten energiakuviot muokkautuvat seuraavan neljän vuoden aikana. Juha Sipilä on puhunut paljon biotalouden siunauksellisuudesta, mikä ei ole huono asia vihreää väriä tunnustavan energiayhtiön kannalta: ”Tuskin keskustavetoinen hallitus nyt ainakaan heikentää puun tai turpeen asemaan. Siinä mielessä uskon, että varsinkin turpeen asema ehkä vähän voisi jopa helpottua”, Bastman toteaa. Mitään erityisen helppoa horisonttia ei Bastman kuitenkaan edessä näe, vaikka poliittiset valtasuhteet nyt heilahtavat. Hänen mukaansa energiaverotus ja -politiikka on ollut sen verran poukkoilevaa viime aikoina, että on vaikea arvailla, mitä tällä rintamalla mahdollisesti voisi tapahtua vastaisuudessa – riippumatta siitä, kuka hallituksessa istuu. Kapasiteetista kaikki irti TSE:n lanseeraama alueellinen energiaratkaisu vaikuttaa van- töjä verrattuna aiemmin käytössä olleeseen ’liikesuhdemalliin’, kalta paketilta nyt ja tulevaisuudessa. Keskeisessä roolissa on jossa Fortum myi kaukolämpöä Turku Energialle”, ­Bastman olemassa olevan kapasiteetin täysimääräinen ja optimaalinen kuvailee. käyttö – sekä uuden kapasiteetin fiksu mitoitus. Näin saavutetaan polttoainesäästöjä, pienempi pääomapanos ja parempi Konkari ruorissa kapasiteetin käyttöaste. Lisähyötyjä ovat yksinkertaisempi Tapani Bastmanilla on diplomi-insinöörin koulutus ja pitkäai- rakenne, yhteiset O&M-resurssit ja hankintatoimi – jolloin saa- kainen kokemus energia- ja voimalaitosalalta. Ennen nykyistä vutetaan säästöjä myös käyttötoiminnassa. pestiään hän toimi liiketoimintayksikön johtajana Sweco Suurempien partnerien Turku Energian ja Fortumin pirtaan alueellinen energiaratkaisu sopii ilmeisen hyvin. Turku E ­ nergia pääsee nauttimaan yhteistuotannon hyödyistä ja F­ ortumin säi- Industry Oy:ssä vastuualueenaan Energia ja Metsäteollisuus. Bastman hyppäsi TSE:n johtoon neljä vuotta sitten. ”Olen päässyt urallani näkemään asioita monipuolisesti lyttää pitkällä tähtäimellä osuuden CHP-tuotannosta Turun ja aika eri näkökulmista. Viihdyn dynaamisessa ympäristössä, ­alueella. jossa asioita myös tapahtuu”, hän pohtii. Konseptiin kuuluu myös hinnoittelun ja toiminnan läpinä- Tulevaisuuden osalta suurimmat odotukset keskittyvät tie- kyvyys, jolloin luottamus yhteistoimintaan kasvaa. Yhtenäinen tenkin mittavan monipolttolaitosprojektin onnistuneeseen läpi- ja alentunut kaukolämmön hinta alueella taas miellyttää kan- vientiin – mutta se ei suinkaan ole ainoa asia toimitusjohtajan salaista. lähivuosien agendalla. ”Täällä on monipuolinen tuotantopaletti ja optimaalisella käytöllä saavutetaan vuosittain merkittäviä polttoainesääs12 enertec  3/ 2015 ”Toki rinnalla on koko ajan kehitettävä nykyistäkin toimintaa.” n