enertec 3/2015 - Page 12

tutti, että kaupunki haluaa hiilineutraali vuoteen 2050 men- monipolttoainekattiloita. Lupa-asiat, verotus ja erilaiset tukipo- nessä – ja että moderni monipolttolaitos on taas yksi askel litiikat ovat aina olleet vaikuttamassa ratkaisuihin ja aina on oikealla (joskin pitkällä) tiellä. ymmärretty polttoainejoustavuuden edut”, Bastman toteaa ja Paradigman mullistavasta uudesta innovaatiosta on kui- huomauttaa, että kaasukombeihin ja suuren kokoluokan hiili- tenkin turha puhua. Suomessa on nimittäin metsäteollisuuteen pölykattiloihin ei vastaavaa polttoainejoustoa pysty toteutta- rakennettu vastapaineturbiinein varustettuja monipolttoaine- maan. voimalaitoksia jo lähes sadan vuoden ajan. Polttotekniikka ja ”Leijupetitekniikan läpimurto viimeisen kolmenkymmen voimalaitoskoko on tietenkin muuttunut matkan varrella – ja vuoden aikana on tässä suhteessa laajentanut polttoainevali- Naantalin voimalaitoksella on todella kovan luokan vertailu- koimaa.” kohde: ”Jos ajatellaan polttoainepohjaltaan, tekniikaltaan ja ehkä Monipolttoainevoimalaitoksen rakentamisella on myös merkittävä työllisyysvaikutus: parhaimmillaan rakennustyö- kokoluokaltaan samanlaisia laitoksia, on Alholmens Kraft maalla tulee työskentelemään noin 500 henkilöä. Laitoksen ensimmäinen mieleen tuleva vastaava”, Bastman pohtii. Pietar- valmistuttuakin työllistävä vaikutus on huomattava, sillä bio- saaressa sijaitseva Alholmens Kraft on nykyisellään maailman polttoaineen kotimaisen hankinnan arvioidaan luovan noin suurin biopolttoainepohjainen voimala. 200 pysyvää työpaikkaa. Uuden kaartin esiinmarssi Mietintämyssy päässä… kauan Samaa ”koulukuntaa” edustavat Bastmanin mukaan myös esi- Ihan käden käänteessä ei monipolttoprojekti ole syntynyt. merkiksi Keljonlahti, Kaukaan Voima ja Porin Prosessivoima. ­Bastman arvelee, että Naantaliin on suunniteltu uutta voimalai- Jos Helsingin Vuosaaren projekti toteutuu, kyseessä on TSE:n tosyksikköä varmaan jo 80-luvulta lähtien. laitosta vastaava tapaus – joskin kooltaan isompi – ja myös Oulussa ja Lahdessa on omat hankkeensa. ”Suurin osa Suomen voimalaitosten kattilakannasta on 10 enertec  3/ 2015 ”Välillä ehdittiin suunnitella jo maakaasuvoimalaa, mutta nyt toteutettavan monipolttoainevoimalan esisuunnittelu lähti toden teolla liikkeelle 2012.”