enertec 3/2015 - Page 10

MONIPOLTTOAINEVOIMALAITOKSEN investoinnin kus- talogistiikkaa ja saatavuutta merikuljetuksin. Määrän lisäämi- tannusarvio on 260 miljoonaa euroa ja uusi laitos on tarkoi- nen lähelle 100 % edellyttää lisäinvestointeja. tus ottaa käyttöön syksyllä 2017. Hankkeen takana on vahva ”Tuo määrä 35–40 % vastaa suurin piirtein sitä määrää, osakasnippu: TSE:n omistavat Fortum (49,5 %), Turku Energia mikä selvitysten perusteella alueelta on saatavilla järkevältä (39,5 %), Raision kaupunki (5 %), Kaarinan kaupunki (3 %) ja kuljetusetäisyydeltä. Uusiutuvien osuutta on sitten tarkoitus nos- Naantalin kaupunki (