enertec 2/2018 - Page 6

SISÄLLYSLUETTELO 08 18 04 Esipuhe 08 Yksi puuttuu ja sen myötä kaikki Energiayhtiö St1:n perustaja ja pääomistaja Mika Anttonen uskoo, että ilmastonmuutos voidaan selättää – mutta nykyisistä keinoista moni on täysin tehoton isossa kuvassa. Esimerkiksi sähköautoja Anttonen pitää etupäässä rikkaiden keinona ostaa itselleen hyvä eko-omatunto. 16 Etanolia tankkiin 18 Regulaatio kirittää päästöjä hillitseviä innovaatioita teollisuudessa Euroopan unionissa päästöjen mittaaminen ja vähentäminen teollisuusympäristössä on pitkä perinne. Esimerkiksi IED-vaatimukset luovat raamit päästöjen jatkuvatoimiselle mittaamiselle ja laadunvarmistukselle polttolaitoksissa ja jätteenpolttolaitoksille. Euroopan komissio julkaisi suurten polttolaitosten parhaita käytettävissä olevia tekniikoita (BAT) koskevat päätelmät elokuussa 2017. 25 Kattila kannattaa huoltaa ajoissa 26 Varavoima auttaa tiukoissa tilanteissa 6 enertec   2 /  2018