enertec 2/2018 - Page 53

ABSORPTIOLÄMPÖPUMPUISTA LISÄTEHOA LÄMMÖNTUOTANTOON EneXio ApS on tuomassa BROADin isot absorptioläm- pöpumput myös Suomen markkinoille. Absorptioläm- pöpumput ovat luonnollinen osa tulevaisuuden kestäviä energiaratkaisuja. Laite soveltuu erinomaisesti erilaisiin käyttökohteisiin hukkalämmön hyödyntämiseen. ABSORPTIOLÄMPÖPUMPULLE ON ominaista pieni säh- Joustava ratkaisu moniin käyttökohteisiin könkulutus ja alhaiset käyttökustannukset. Siksi investoinnit ovat Lämpöpumput parantavat lämmöntuotannon tehokkuutta yleensä hyvin perusteltuja; tyypillisesti voidaan saavuttaa jopa tuotantotavasta ja käytettävästä polttoaineesta riippumatta. alle kolmen vuoden takaisinmaksuaika. Toisin kuin sähköisessä Erityisen hyvin ne soveltuvat biopolttolaitosten tehokkuuden lämpöpumpussa, absorptiolämpöpumpussa ajavana voimana parantamiseen, sillä niiden avulla savukaasut voidaan on lämpöenergia, joka saadaan kuumasta vedestä, höyrystä tai jäähdyttää nykyistä huomattavasti alhaisempaan savukaasusta. Lämpövoimalassa lämpöä on usein ”ilmaiseksi” lämpötilaan. Hukka­energia saadaan talteen ja voidaan lainattavissa; lämpöpumpun prosessien jälkeen se voidaan palauttaa kaukolämpöverkkoon. palauttaa kaukolämpöverkkoon. Aluejäähdytyshankkeet yleistyvät Suomessa. Absorptiolämpöpumpun avulla kaukolämmön Kuinka absorptiolämpöpumppu toimii? paluuvettä voidaan kustannus­tehokkaasti käyttää Absorptiolämpöpumpun toiminta perustuu neljään lämmönvaihti- kaukokylmän tuottamiseen. Samasta koneesta saadaan meen. Laite käyttää vettä jäähdytysaineena ja suola­liuosta (LiBr) tarvittaessa ulos sekä jäähdytys- että lämmitysvettä. ylläpitämään alhaista painetta. Moottorina toimii generaattori, Absorptiolämpöpumppuja käytetään myös teollisuuden johon energia syötetään kuuman veden, höyryn tai palokaasujen hukkalämmön hyödyntämiseen ja datakeskusten muodossa. Myös maakaasua voidaan käyttää energialähteenä. jäähdytykseen.   n Alhaisen lämpötilan energia otetaan talteen höyrystimessä, minkä jälkeen se voidaan palauttaa kaukolämpöverkkoon. Lisätietoja: www.enexio.dk/en VEO UUDISTAA FINGRIDIN SÄHKÖASEMAN KAJAANISSA VEO uudistaa Suomen kantaverkkoyhtiö Fingridin Tihisenniemen sähköaseman Kajaanissa. Uudistamishankkeessa nykyinen ikääntynyt laitteisto korvataan ja samalla turvataan Kainuun alueen sähkönsaanti. Hanke on aloitettu alkuvuodesta, ja se valmistuu vuoden 2019 aikana. VEO tekee uudistuksen kokonaistoimituksena aina maanrakennuksesta käyttöönottoon asti. Toimitukseen sisältyy myös korkeajännitekojeisto suojaus- ja ohjausjärjestelmineen. UUSI TIHISENNIEMEN 110 kV kytkinlaitos toteutetaan ”VEO on osoittautunut luotettavaksi kotimaiseksi toimijaksi, kaasueristeisellä GIS-kojeistolla (gas insulated switchgear), jolla on vahva projektiosaaminen. Olemme tehneet yhteistyötä jonka tilantarve on huomattavasti perinteistä ilmaeristeistä jo useammassa kohteessa ja olleet tyytyväisiä”, kertoo laitteistoa pienempi. GIS-toteutus mahdollistaa projektin Fingridin rakentamispäällikkö Daniel Kuosa. n läpiviennin ilman käyttökeskeytyksiä, sillä uusi sisäkytkinlaitos voidaan ottaa täysin käyttöön ennen nykyisen kytkinlaitoksen Lisätietoja: www.veo.fi purkutöitä. VEO on toteuttanut useita GIS-projekteja muille asiakkaille Pohjoismaissa ja Tihisenniemi on VEOn VEO toimittaa automaatio- ja sähköistysratkaisuja energian ensimmäinen GIS-toimitus Fingridille. tuotantoon, siirtoon, jakeluun ja käyttöön maailmanlaajuisesti. Tihisenniemen sähköaseman uudistaminen on osoitus Yhtiön pääkonttori ja tehdas sijaitsevat Vaasassa. VEOlla on VEOn vahvasta projektiosaamisesta, joka kattaa erilaiset toimipisteet myös Ruotsissa, Norjassa ja Isossa-Britanniassa. teknologiatarpeet – olivatpa kyseessä sitten perinteiset Konsernin palveluksessa on 450 henkilöä. VEO-konsernin ilmaeristeiset ratkaisut tai kaasueristeiset kojeistot, kuten liikevaihto vuonna 2017 oli 88 miljoonaa euroa, josta viennin Tihisenniemen asemalla. osuus on 70 prosenttia. 2  /  2018  enertec 53