enertec 2/2018 - Page 45

Knowledge grows Yara Typenoksidien asiantuntija Yaralta ratkaisut typenoksidien vähentämiseen www.yara.fi pan komission yhteisissä kolmikantaneuvotteluissa (trilogit). Uusiutuvat ohittaa fossiiliset Ainakin neuvoston puheenjohtajamaana toimivan Bulgarian Suomessa seurataan direktiivin etenemistä tarkasti, sillä uusiu- tavoitteena on saada konsensus aikaiseksi vielä vuoden 2018 tuvat ovat meillä kovassa nosteessa – työ- ja elinkeinominis- alkupuoliskolla, mutta matkassa on asiantuntijoiden mukaan teriön mukaan uusiutuvan energian käyttö näyttäisi kasvavan vielä monta mutkaa. uuteen ennätykseen tänä vuonna. Ministeriön maaliskuisen katsauksen mukaan eniten lisään- Vihreä paketti tyy metsäteollisuuden sivutuotteilla tuotettu energia, joka edus- RED II on sinänsä vain yksi osa komission loppuvuodesta taa yli 60 prosenttia Suomen uusiutuvasta energiasta. Uusiutu- 2016 esiin rummuttamaa puhtaan energian pakettia. Paketti van osuutta kasvattavat myös puupolttoaineiden käytön ja tuu- sisältää kahdeksan lainsäädäntöehdotusta: RED II:n lisäksi livoiman lisääntyminen sekä liikenteen biopolttoaineet ja läm- paketissa on sähkömarkkinadirektiivi, sähkömarkkina-asetus, pöpumput, joiden kokonaislukumäärä lisääntyy vuo sittain noin asetus sähkömarkkinaviranomaisten yhteistyöelimestä 60  000 pumpulla. (ACER-asetus), sähkön toimitusvarmuusasetus, energiatehok- Historiallinen taitekohta on käsillä tänä vuonna, jolloin kuusdirektiivi, rakennusten energiatehokkuusdirektiivi ja hallin- uusiutuvan energian käyttöosuus mitä luultavammin ohittaa tomalliasetus. pysyvästi fossiilisten polttoaineiden vastaavan osuuden. Uusiu- Näistä kolmen – RED II:n, energiatehokkuusasetuksen ja tuvan energian käyttöosuuden merkittävä muutos on tullut hallintomalliasetuksen – keskeisenä tavoitteena on varmistaa, mahdolliseksi, koska Äänekosken ja Naantalin voimalat alka- että EU:n vähintään 27 % uusiutuvan energian tavoite, 30 % vat toimia täydellä tuotantoteholla. Metsä Groupin Äänekos- energiatehokkuustavoite ja 40 % päästövähennystavoite vuo- ken biotuotetehdas käynnistyi elokuussa 2017 ja se saavuttaa delle 2030 saavutetaan. täyden tuotantotehon kesäkuuhun 2018 mennessä. 2  /  2018  enertec 45