enertec 2/2018 - Page 38

” Voimalaitoksen rakentaminen nopeuttaisi jopa kymmenellä vuodella Tukholman tavoitetta. energian käyttöosuuden merkittävä muutos on mahdollista, den puupellettilaitos Espoossa. Kivenlahdessa uusiutuvalla koska Äänekosken ja Naantalin voimalat alkavat toimia täy- polttoaineella tuotettu lämpö vähentää Espoon hiilidioksidi- dellä tuotantoteholla tänä vuonna. Metsä Groupin Äänekos- päästöjä jopa 50 000 tonnilla vuosittain. Seuraava vaihe ken biotuotetehdas käynnistyi elokuussa 2017 ja se saavuttaa tavoitteen saavuttamiseksi on Fortumin Kivenlahteen kaavai- täyden tuotantotehon kesäkuuhun 2018 mennessä. lema uusi biolämpölaitos, jonka rakentamisesta päätetään Vastaavasti kesäkuussa 2