enertec 2/2018 - Page 37

Koko elinkaari hyvissä käsissä www.telatek.fi Helsingin energiatarvetta ei täytetä. Rauhanmäki korosti myös kaupunkitilan tarvetta: tilaa tarvitaan, oli energiantuotanto- muoto sitten mikä tahansa, ja kaupunkitila on ahtaalla Helsin- ginniemellä suuri haaste. Tilaisuudessa puhutti myös yhteistuotannon tulevaisuus – onko CHP todellinen vaihtoehto enää kauan? - Rauhamäki totesi, että tällä hetkellä markkinanäkymä ei tue yhteistuotan- non rakentamista. Helsingin sijainti ei ole optimaalinen bio- ” Markkinanäkymä ei tue yhteistuotannon rakentamista. massan saatavuuden ja kuljetusten suhteen esimerkiksi sisä- maahan verrattuna. Verrokkimaista esimerkiksi Tanskassa tilanne on toinen: bioenergiantuotantoa tuetaan siellä vah- menellä vuodella Tukholman tavoitetta tulla hiilivapaaksi kau- vasti, mikä tekee investoinneista kannattavia. Kööpenhami- pungiksi vuoteen 2040 mennessä. Kaukolämmön tuotannossa naan onkin tulossa biomassaa käyttävä CHP-laitos. voitaisiin hiilen käytöstä luopua jo vuonna 2022. Tukholman terveiset Pohjolan metsäisin maa Fortum taas käynnisti keväällä 2016 maailman suurim- Biomassan käyttö Suomessa houkuttaa, koska sitä meillä on. man kaupunkiympäristössä toimivan bioenergia-CHP-laitok- Asukaslukuun nähden Suomi on maailman 15. metsäisin maa sen ­Värtanissa, Tukholmassa. Yhtälö toimii, koska satama ja ja Pohjoismaiden metsäisin. Sähköstämme itse asiassa 12 % rautatie tekevät mahdolliseksi tarvittavat polttoainekuljetukset. on peräisin metsäbiomassasta, mikä on maailmanennätys – Nyt suunnitteilla on uuden CHP-laitoksen rakentaminen Tukholman luoteisosaan Lövstaan. Lövstan voimalaitos käyt- täisi polttoaineenaan bio- ja kierrätyspolttoaineita. Uuden voimalaitoksen rakentaminen nopeuttaisi jopa kym- kiitos sivuvirtojaan hanakasti hyödyntävän metsäteollisuuden. Uusiutuvat ovat muutenkin myötätuulessa, sillä tänä vuonna uusiutuvan energian käyttöosuus ohittaa – pysyvästi – fossiilisten polttoaineiden vastaavan osuuden. Uusiutuvan 2  /  2018  enertec 37