enertec 2/2018 - Page 36

” Ilmastoneutraaliin tulevaisuuteen tarvitaan kuitenkin myös muita ratkaisuja. Täydellä polttoaineteholla Salmisaaren lämpölaitoksen pelletin kulutus on noin 21 tonnia tunnissa eli yksi pellettirekka kahdessa tunnissa. YSTÄVÄNPÄIVÄN TUNNELMA oli paitsi lämmin myös vih- myös muita ratkaisuja. Helenin keinovalikoimassa onkin esi- reä, kun Helen vihki uuden Salmisaaren pellettilämpölaitoksen merkiksi lämpöpumppuja sekä energian varastointia, jotta käyttöön. Vihkiäistilaisuudessa puheenvuoron käyttänyt Helsin- kaukolämmön kysyntään pystytään vastaamaan. gin pormestari Jan Vapaavuori totesi, että laitos on ” loistava Helen suunnittelee myös uusien biolämpölaitosten rakenta- esimerkki uusiutuvan energian käytöstä kaupungin lämmön- mista Helsinkiin. Suunnitelmissa ovat nyt alueet Vuosaaressa, tuotannossa” ja oiva todiste Helsingin sitoutumisesta ilmaston- Patolassa ja Tattarisuolla. Biolämpölaitoksia on tarkoitus toteut- muutoksen torjuntaan. taa vaiheittain niin, että suunnitelmien mukaan vuonna 2024 Salmisaaren pellettilämpölaitoksen pääpolttoaine on puu- käytöstä poistuvan Hanasaaren voimalaitoksen lämmöntuo- pelletti, joka jauhetaan pölyksi ennen kattilaan syöttämistä. tanto pystytään korvaamaan. Siihen mennessä tarvitaan val- Täydellä polttoaineteholla lämpölaitoksen pelletin kulutus on miina 1–2 uutta lämpölaitosta. noin 21 tonnia tunnissa eli yksi pellettirekka kahdessa tun- nissa. Lämpölaitoksen tuotannossa käytetään kestävistä lähteistä Parempaa käsitystä näistä hankkeista saatiin huhtikuussa Helenin sidosryhmätilaisuudessa Salmisaaressa, jossa keskus- teltiin biopolttoaineista hyvin monipuolisesti. Vuosaaressa ja hankittua koti- ja ulkomaista biopolttoainetta. Helenin läm- Patolassa on jo käynnistetty ympäristölupahakemusprosessit ja pölaitos lupaa kasvattaa suomalaista työllisyyttä myös jat- Tattarisuolla on käynnistymässä ympäristövaikutusten arviointi. kossa pellettien valmistuksessa ja logistiikassa. Myös lämpölai- Kaavailtu biolaitosinvestointi maksaa arviolta pari sataa tos itsessään on vahvaa suomalaista osaamista: lämpölaitos­ miljoonaa euroa. Lämpölaitosten kokoluokkaa on kaavailtu projektin kotimaisuusaste on yli 80 %. siten, että voimaloista kaksi olisi hieman yli 100 megawatin laitoksia ja yksi 250–300 megawatin biovoimala. Kolme hanketta putkessa Helenin toimitusjohtaja Pekka Manninen totesi vihkiäisissä, Bio vaatii tilaa että biopolttoaineilla kylläkin kyetään korvaamaan kivihiiltä, Sidosryhmätilaisuudessa esiintynyt yksikönpäällikkö Janne mutta ilmastoneutraaliin tulevaisuuteen tarvitaan kuitenkin Rauhamäki Helenistä totesi hänkin, että pelkällä biomassalla 36 enertec   2 /  2018