enertec 2/2018 - Page 30

Järeimmät varavoimalaitteet soveltuvat teollisuus- ja sairaalakäyttöön. ”Lisäksi generaattorimalliemme runko on sellainen, että runkorakenne ei päästä vuotavia öljyjä tai nesteitä maastoon.” Jos generaattorien vieressä on erilli