enertec 2/2018 - Page 29

keskeytymättömän sähkönsyötön varmistavilla UPS- laitteistoilla, jotka monesti perustuvat litium-akustoihin. ”Jos akustojen kapasiteetti loppuu, varavoiman syöttöä voidaan jatkaa dieselkäyttöisillä aggregaateilla. Ne toimivat sähkögeneraattoreina, ja samalla niillä voidaan ladata akkuja.” ”Nykyisin pitkiin sähkökatkoksiin varaudutaan tyypillisesti sähkönsiirtoverkkojen keskeisissä kohdissa sekä muun muassa vanhainkodeissa. Lisäksi sähköä tarvitaan vesilaitosten ” Dieselmoottorit voivat karstoittua, jos niitä ajetaan vajaalla kuormalla. pumppuihin talousveden saannin varmistamiseksi.” Suurissa palvelinkeskuksissa tarvitaan tietokoneiden lisäksi Tekniikka kehittyy paljon jäähdytystä, ja myös sen varmistaminen edellyttää Varavoimalaitteiden tekniikka kehittyy Erolan mukaan koko varavoimalaitteistojen asentamista. ajan. Kotitalouksillekin tulee ongelmia etenkin talvella kovien ”Esimerkiksi nykyiset dieselgeneraattorit ovat pakkasten aikaan, jos lämmityksen kiertovesipumput lakkaavat vähäpäästöisempiä kuin aiemmat mallit. Uudet laitteet myös toimimasta sähkökatkon takia – ainakin ellei talossa ole kuluttavat polttoainetta vähemmän kuin edeltäjänsä”, Erola takkaa tai muita varalämmitysjärjestelmiä. mainitsee. Nykyiset dieselgeneraattorit ovat vähäpäästöisempiä kuin aiemmat mallit. 2  /  2018  enertec 29