enertec 2/2018 - Page 25

KATTILA KANNATTAA HUOLTAA AJOISSA TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN ”LAITOSKATTILAT TARVITSEVAT ennakoivaa kunnossapi- Huoltovälit ovat isommissa remonteissa noin 5–10 vuotta. Tar- toa. Sen avulla vältytään odottamattomilta huoltoseisokeilta”, vittaessa kattiloita korjataan esimerkiksi termisillä pinnoitteilla, muistuttaa pinnoitus- ja hitsauspalvelujen myyntipäällikkö jotka kestävät kulutusta ja suojaavat pintaa korroosiolta ja Heikki Soronen Telatek Service Oy:stä. eroosiolta. ”Jos korjauksia laiminlyödään, kattila joudutaan ehkä ”Pinnoituksessa ruiskutetaan sulaa metalliseosta kattilan pysäyttämään kesken talvikautta, jolloin lämmitystä kipeimmin puhdistettuun pintaan, johon muodostuu ohut ja kestävä metal- tarvittaisiin.” likalvo. Kattilan seinämien ohella huollamme tulistimia, poh- Useilla paikkakunnilla toimivalla Telatek Service Oy:llä on 30 vuoden ajalta kokemusta yli tuhannen laitoskattilan huol- totöistä. Nykyisin Telatek Service Oy on mukana 50–100 kat- tilan huollossa vuosittain, sekä Suomessa että lähialueilla. Mukaan mahtuu kaikenlaisia ja -kokoisia kattiloita. Pitkä­ jakuljettimia, kattilan putkistoja sekä myös turbiineja”, toteaa Soronen. Valitut polttoainetyypit vaikuttavat monesti kattilan kestä- vyyteen ja huoltoväleihin. ”Varsinkin jätepolttoainetta käyttävät kattilat tarvitsevat aikaiset kumppanuussuhteet mittauksineen ja tarkastuksineen paljon huoltoa. Viime vuosina metsähake on yleistynyt poltto- ovat mahdollistaneet Telatek Service Oy:lle yksilöityjen pin- aineena, mutta hakkeen mukana kattilaan joutuu usein hiek- noiteratkaisujen kehittämisen asiakkaan tarpeiden mukaan. kaa, joka lisää kulumista. Koivuhake palaa puhtaammin, Nykyään yritys tarjoaa myös kattiloiden kokonaiskunnostus- mutta se on polttoaineena kalliimpaa”, Soronen arvioi. n palvelua, jonka avulla asiakkaan tarpeisiin pystytään vastaa- maan entistä paremmin ja kustannustehokkaammin. Laitoskattilan pinnoitusta. ”Vanhoja arinakattiloita on käytössä paljon, mutta erilaiset leijupetikattilat ovat yleisin kattilatyyppi. Molempien yleisim- mät ongelmakohdat ovat käyneet tutuiksi”, Soronen vakuuttaa. Laitoskattilat tarkastetaan tyypillisesti 1–2 vuoden välein. 2  /  2018  enertec 25