enertec 2/2018 - Page 24

2000-luvun ajan on poltto­ aineiden laatu ” Koko muuttunut teknisesti haastavammaksi. Oulun tilauksessa on myös tiettyä jatkuvuutta, sillä Valmet toimitti aikoinaan myös nyt tuotannosta poistettavan, vuodesta 1977 käytössä olleen Toppila I -kattilan. Tämä kattila käytti lähes 20 vuotta turpeen pölypolttoteknologiaa, kunnes se muu- tettiin hyödyntämään leijukerrosteknologiaa vuonna 1996. Kerralla puhdasta Aluepäällikkö Ville Jalava Delete Finland Oy:stä toteaa, että teollisuuden päästörajoitukset näkyvät – isossa kuvassa – myös puhdistusbisneksessä. ”Laitokset joutuvat investoimaan suuriakin summia esimer- kiksi savukaasujen puhdistukseen, joka taas tuo lisää puhdis- tuskohteita meille.” Jalavan mukaan esimerkiksi keskisuurten Aluepäällikkö Ville Jalava Delete Finland Oy:stä. polttolaitosten päästörajoitukset näkyivät yrityksen tilastoissa piikkinä raskasöljysäiliöiden puhdistuksessa, kun laitokset jou- tuivat vaihtamaan käytettävän polttoaineen raskasöljystä vähä- rikkisempään vaihtoehtoon. Yksi yrityksen ”syömähampaista” on Bang & Clean -mene- “Menetelmää on käytetty Suomessa yli 30 teollisuuskoh- telmä eli räjäytyspuhdistus. Bang & Clean -puhdistus lyhentää teessa. Tyypillisiä käyttökohteita ovat erilaiset polttokattilat, seisokkiaikaa, mikä puolestaan pienentää huomattavasti kus- sähkösuotimet ja siilot.” tannuksia. ”Menetelmällä voidaan puhdistaa esimerkiksi kattiloita Jotta räjäytyspuhdistuksia ylipäänsä voi tehdä, täytyy olla laitetoimittajan virallinen koulutus suoritettuna. Tiimin vetä- ilman, että kattilaa ja tuotantoa tarvitsee ajaa kokonaan jän taas täytyy olla virallisen koulutuksen saanut henkilö, lisää alas, jolloin asiakas saa hyötyä myös katkeamattomasta tuo- Jalava. tannosta. Huomattava etu on myös työturvallisuudessa, kun kohteita pystytään puhdistamaan ilman, että niihin tarvitsee Suosio kasvussa mennä fyysisesti sisään”, toteaa Jalava. Esimerkiksi Laanilan Voima Oy:n Oulun kattilan (53 MW) puhdistuksia on toteutettu Bang & Clean -metodilla. Jalavan Räjähdysvoimaa teollisuuteen mukaan räjäytyspuhdistuksen suosio on kasvanut joka vuosi. Bang & Clean -menetelmä on kehitetty 2000-luvun alussa Bang & Clean -menetelmän tulevaisuus näyttää valoisalta, kun Sveitsissä. Jalavan mukaan Suomessa palvelua on tarjottu asiakkaiden tietoisuus menetelmän eduista lisääntyy. Deleten toimesta vuodesta 2015 asti ja edeltävien yritysten toimesta jo aiemminkin. 24 enertec   2 /  2018 ”Pyrimme myös itse löytämään menetelmälle koko ajan uusia käyttökohteita.” n