enertec 2/2018 - Page 18

REGULAATIO KIRITTÄÄ PÄÄSTÖJÄ HILLITSEVIÄ INNOVAATIOITA TEOLLISUUDESSA TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN KUVA: GASMET TECHNOLOGIES OY Euroopan unionissa päästöjen mittaaminen ja vähentäminen teollisuusympäristössä on pitkä perinne. Esimerkiksi IED-vaatimukset luovat raamit päästöjen jatkuvatoimiselle mittaamiselle ja laadunvarmistukselle polttolaitoksissa ja jätteenpolttolaitoksille. Euroopan komissio julkaisi suurten polttolaitosten parhaita käytettävissä olevia tekniikoita (BAT) koskevat päätelmät elokuussa 2017. EN14181-STANDARDI VUODELTA 2014 varmistaa Suomen kohdalla ainoa miinus tulee Tikan mukaan kiinteästi asennettujen mittalaitteiden laadun ja kertoo, miten siitä, että koska vaatimukset rajoittuvat vain tiettyihin päästömittausjärjestelmä tarkistetaan. Päästöjen mittaamisessa kaasuihin, voi päästöjen kokonaiskuva jäädä epäselväksi. on käytettävä EN15267- standardin mukaisesti sertifioituja Mittaukset keskittyvät vain rajalliseen määrään yhdisteitä, systeemejä (tyypillisesti MCERTS tai TÜV). Mittaustekniikoita jolloin ymmärrys kokonaiskuvasta ja kaikista päästöistä on useita erilaisia mm. FTIR, GFC, TDLS, DOAS, NDIR, UV ja voi olla hankalampi muodostaa. CLD. Nykyisellään laajin valikoima eri päästö­mittaus­ Gasmetin ratkaisu pulmaan on uuden sukupolven FTIR, joka kykenee mittaamaan useampia kaasuja komponentteja saadaan FTIR-tekniikalla (Fourier-transform yhtäaikaisesti. Kaikki mittaukset voidaan tehdä vain Infrared spectroscopy), joka soveltuu tyypillisten päästö­ yhdellä analysaattorilla, jolloin ei tarvitse olla useampaa kaasujen kuten typpioksidi-, rikkidioksidi-, hiilimonoksidi- sekä eri laitetta eri kaasujen mittauksiin. hiilidioksidipäästöjen mittaamisen lisäksi mm. ammoniakin, ”FTIR:llä saa nopeasti ja helposti kokonaiskuvan HCl:n, HF:n, N2O:n, hiilivetyjen ja savukaasun kosteuden päästöistä”, summaa Tikka. Gasmet onkin myynyt yli mittaamiseen. 4  000 FTIR-analysaattoria maailmalle, 1990-luvun alusta lähtien. Koko paketti haltuun ”Vaatimusten tiukentuessa asiakkaiden on pit