enertec 2/2018 - Page 14

tymiskieltoja? – Anttosen mukaan tämä rasti ei ole sieltä hel- keaa, että ihmisten terveys kärsii ja pahasti. Näin huolena ei pommasta päästä, mutta jos jotain toivoa on, se nousee kehi- siis ensisijaisesti ollut hiilidioksidi, joka on hajuton, mauton ja tysmaista. väritön kaasu.” ”Kehittyvien talouksien tyttöjen ja naisten aseman paran- Nyt Kiina modernisoi tehtaitaan, rakentaa aurinkovoimaa taminen – esimerkiksi koulutuksen kautta – on tässä avainase- ja puhdistaa kivihiililaitostensa savukaasuja – ja ottaa tosis- massa.” saan roolia globaalissa ilmastopolitiikassa. Mutta siinä missä Kiinan kaltaisen toimijan liikkeet tuntuvat kautta maailman, Onnistuuko elämäntaparemontti? Viides ja viimeinen kohta Anttosen agendalla on elintapojen muuttaminen kestävämmiksi. Jos esimerkiksi kaikki länsimaa- Suomen vaikutusmahdollisuudet ovat tietysti pienemmät. ”Ilmastonmuutos ei ylipäänsä ole kansallinen juttu, vaan vaatii aina globaalia katsantoa.” laiset söisivät vähemmän lihaa, suosisivat julkisia ja jättäisivät lentämisen sikseen, niin olisihan sillä jo vaikutusta. Anttonen Pohjoiset reunaehdot on kuitenkin epäilevällä kannalla sen suhteen, kuinka hyvin Toisaalta vaikkapa suomalainen paikallinen ja hajautettu elämäntaparemontti esimerkiksi suomalaisen pirtaan sopii. tuotanto on esimerkki pienimuotoisemmasta toiminnasta, ”Eipä elintapojen muutos tunnu maistuvan, se on huo- jota Anttonen pitää fiksuna. Suomalainen energiajärjestelmä mattu.” Anttonen ottaa esimerkiksi lentämisen: hänen ylipäänsä on hänen mukaansa varsin hyvällä pohjalla, mutta mukaansa se on ”ylivoimaisesti vahingollisinta” mitä ihminen kysynnän vaihtelu asettaa koviakin haasteita nykysysteemille: voi ilmastolle tehdä, mutta Suomessakin vain lähinnä hurra- ”Jos kesällä kulutus on luokkaa 6 000 MW ja kovilla talvi- taan, kun Finnair availee uusia reittejä ja halpalentoyhtiöt kii- pakkasilla 14 000 MW, on selvää, että kysyntään vastaami- dättävät kansalaisia piipahtamaan Eurooppaan. nen ilman fossiilisten polttoaineiden käyttöä voi olla haasteel- ”Alle tunnin kestävät lennot pitäisi kieltää ja ihmisten lista.” n pitäisi käyttää niiden sijaan muita liikennemuotoja. Tästä ei kuitenkaan voida edes keskustella, koska jokaisella on ’oikeus lentää’.” ” Elintapojen muutos ei tunnu maistuvan, se on huomattu. Suoraa puhetta Anttonen arvelee, että ei ole ilmastoasioissa sen paremmin optimisti kuin pessimistikään – jos jotain, niin Anttonen pyrkii olemaan realisti. ”Se tarkoittaa, että puhutaan asioista rehel- lisesti, eikä väritetä suuntaan eikä toiseen. Nyt ollaan tilan- teessa, jossa aikaa ja resursseja korjata kurssi on vähän, joten asioita on tehtävä tässä ja nyt.” Mitään kaikki ongelmat ratkaisevaa ”silver bulletia” ei Anttosen mukaan ole olemassa, mutta keskittymällä tekemään fiksuja toimenpiteitä voidaan muutoksia saada aikaan. Ne voivat ensin olla pieniä, mutta voimistuvat ajan myötä. Realismi ohjaa tavallaan myös valtioita, kun ne luovivat eteenpäin ekokatastrofin partaalla. ”Esimerkiksi Kiinassa piti ryhtyä vähentämään päästöjä, kun ilmanlaatu oli niin sur- 14 enertec   2 /  2018 Tankillinen RE85-polttoainetta ei vie yhtä pitkälle kuin peruslöpö, mutta sen hinta asetettiin 95E bensiiniä tuntuvasti alemmaksi.