enertec 2/2018 - Page 13

energian siirtoon liittyy haasteita, mutta ne ovat pieniä mur- Kohtaanto-ongelma heita varastointiin verrattuna. Mutta ennen kuin viisasten kivi löytyy, auringonkaan mahta- ”Siirtoproblematiikka kyllä voidaan taklata.” ” Jos jotain toivoa on, se nousee kehitysmaista. vasta voimasta ei saada irti kuin hiluja. Anttonen huomaut- taa, että ne alueet maapallolla, joista olisi saatavilla eniten aurinkosähköä, ovat yleensä ihan eri paikoissa kuin ne alueet, joissa kulutus on suurinta. Teknologian ja innovaatioiden lisäksi pitäisi kuitenkin käyt- tää myös väestöpoliittisia keinoja. Tämä on Anttosen mukaan aihe, josta ei mielellään puhuta, mutta on pakko: ”Jos meitä on tällä pallolla 10 vuoden päästä miljardi ihmistä lisää, niin energiankysyntä kasvaa mahdottomaksi. Mitkään säästötoimet eivät silloin auta.” Mutta mitä tehdä, jos ei kerran aleta jakelemaan lisään- 2  /  2018  enertec 13