enertec 2/2018 - Page 10

ENERGIAYHTIÖ ST1:N perustaja ja pääomistaja Mika Anttonen uskoo, että ilmastonmuutos voidaan selättää – mutta nykyisistä keinoista moni on täysin tehoton isossa kuvassa. Esimerkiksi sähköautoja Anttonen pitää etupäässä rikkaiden keinona ostaa itselleen hyvä eko-omatunto. Anttonen itse haluaa maapallolle lisää puita – ja St1 kertoi syksyllä, että yhtiö lähtee metsittämään Saharaa. Puiden istut- taminen on Anttosen mielestä tehokkain keino poistaa ilmake- hästä ylimääräistä hiilidioksidia. ”Biologisten hiilinielujen rakentaminen on ihan se ykkösasia. Ilmakehässä on 100 miljardia tonnia ylimääräistä hiilidioksidia, joka on saatava pois. Ilman yhteyttäviä kasveja se ei onnistu.” ” Energian siirtoon liittyvät haasteet ovat pieniä murheita varastointiin verrattuna. Metsittäminen on tehokas ratkaisu, koska se sitoo hiiltä ja itse puu on käytettävissä esimerkiksi rakentamisen raaka- aineena. Anttosen mukaan viimeisen 30 vuoden aikana met- siä on tuhottu ”aivan järkyttävästi”, joten nyt viimeistään on kelkka käännettävä. ”Haluamme aloittaa Afrikasta, koska siellä on eniten tar- vetta toimenpiteille. Näin voidaan hillitä myös esimerkiksi ilmastopakolaisuutta.” Kerää luusi, fossiili Seuraava asia Anttosen listalla on fossiilisten polttoainei- den lähtölaskenta. Nykymalli, jossa verotus ja päästökauppa ohjaavat fossiilisten käyttöä, ei toimi riittävän tehokkaasti saa- dakseen todellista muutosta aikaan. Mika Anttonen arvelee, että ei ole ilmastoasioissa sen paremmin optimisti kuin pessimistikään – jos jotain, niin Anttonen pyrkii olemaan realisti. 10 enertec   2 /  2018