enertec 2/2017 - Page 8

UUTTA VIRTAA ENERGIATOIMIALAN ON NYT UUSIUDUTTAVA PERUSTEELLISESTI, TOTEAA AKU PYYMÄKI KYMENLAAKSON SÄHKÖSTÄ TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN KUVAT: KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY Energiatoimiala käy läpi murrosta, joka vertautuu hyvin puhelinyhtiöiden takavuosina läpikäymään myllerrykseen. Murros koskee niin tukkumarkkinoita, energian tuotantoa ja varastointia, verkkoliiketoimintaa, liikenteen sähköistymistä, kuluttajien aktivoitumista kuin yhtiöiden rakenteita ja suurempien yksiköiden syntyä. ”MUUTOKSESTA ON paljon puhuttu, mutta se on silti iso ”Koteihin tulee lisääntyvässä määrin automaatikkaa, joka ja ehkä yllättäväkin”, hän sanoo. Samalla kun fossiiliset ener- ohjaa älylaitteita käyttämään sähköä optimaaliseen aikaan.” giantuotantomuodot poistuvat pikkuhiljaa takavasemmalle Kuluttajalle pitää kuitenkin muodostua riittävästi kannustimia ja uusiutuvat tulevat eturiviin, tulemme näkemään esimerkiksi sähkön hintavaihtelun muodossa, jotta hän kokee uusien toi- hajautettua tuotantoa ja sähköautoilua eri mittakaavassa kuin mintatapojen hyödyttävän itseään. nyt. Mutta vaikka aurinko- ja tuulivoima ovat vahvassa nos- ”Kannustimet ovat se iso kysymys tässä. Nykyisellään on teessa, Pyymäki huomauttaa, että nämä ”sääriippuvaiset” selvää, että ne eivät ole riittäviä kuluttajan kannalta”, Pyymäki energiantuotantomuodot vaativat aina taakseen perus- ja sää- toteaa. tövoimaa. ”Riittävää säätöä on vaikea toteuttaa, ellei oteta kuluttajia Tärkeintä on liike? mukaan ihan uudella tavalla.” Tämä tarkoittaa mm. sitä, että Mutta kuinka kaukana kuvatunlaisten älykotien läpimurto sitten kodinkoneet oppivat pesemään astioita tai pyykkiä siihen vuo- on? – Pyymäki huomauttaa, että vaikka läpimurtoa ehkä vielä rokauden aikaan, joka on taloudellisesti otollisinta kyseiselle odotetaan, muutos on jo täällä ja sen suunta on selvä. Vauhti toiminnalle. sen sijaan on edelleen kysymysmerkki. 8 enertec   2 /  2017