enertec 2/2017 - Page 66

UUTIS  VIRTAA Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. KOJAN PUHALLINRATKAISUILLA TOIMINTAVARMUUTTA TEOLLISUUDEN PROSESSEIHIN TEKSTI: ANNIKA KUUSELA KUVA: ELENA KINNUNEN KOJA PROSESSIPUHALTIMET valmistavat Ecofan ® puhal- timia raskaisiin teollisuuden prosesseihin. Yritys optimoi tuot- teensa käyttökohteen vaatimusten mukaisesti. Kojan puhalti- mia käytetään puu- ja selluteollisuudessa, lasinvalmistuksessa, petrokemianteollisuudessa, metalli- ja energiateollisuudessa sekä laivoissa. Käyttöolosuhteet asettavat puhaltimen suorituskyvylle yksi- löllisiä vaatimuksia. Ennakoivalla kunnossapidolla puhaltimen toimintavarmuus voidaan varmistaa kaikissa olosuhteissa. ”Käytönaikaiset värähtelymittaukset antavat tarkan kuvan Kojan puhallin käynnissä puu- ja selluteollisuuden kohteessa. puhaltimen pyörivien osien kunnosta. Siipipyörän epätasapai- Koja toteutti yhden viimeisimmistä modernisaatioprojekteis- notila voi aiheuttaa peruuttamatonta vahinkoa siipipyörälle ja taan UPM Tervasaaren paperitehtaalle kesällä 2017. Hybridi­ moottorille”, kertoo Koja Prosessipuhaltimien myynti- ja projek- hankkeessa kahden puhaltimen käyttöikää pidennettiin uusi- tipäällikkö Vesa Aalto. malla puhaltimien siipipyörät, laakerointiyksiköt, imuosat ja Mittaustulosten perusteella Koja tekee toimenpidesuunnitel- man puhaltimen turvallisen käytön jatkamiseksi. Kojan kokenut henkilöstö hoitaa käytönaikaiset mittaukset, kuntotarkastukset sekä kaikki seisakkitarkastukset. ”Seisakkitarkastuksiimme kuuluvat linjausten tarkastukset, siipipyörien NDT-tarkastukset ja visuaaliset kuntokartoitukset”, tarkentaa Aalto. laakeripeti. UPM Tervasaaren Energian osastomestari Henri Ärling kiittää Kojaa onnistuneesta ratkaisusta. ”Olemme tyytyväisiä kokonaisuuteen. Kojan osaava hen- kilöstö vastasi toiveisiimme ja lisäsi ratkaisullaan puhaltimien luotettavuutta. Prosessiarvojen muutoksilla saimme myös tehos- tettua puhaltimien käytettävyyttä.” Modernisointeja voidaan tehdä puhaltimen käyttöiän pidentämisen lisäksi kapasiteettimuutoksia varten tai varaosien Jopa 20 vuotta lisää käyttöikää puhaltimelle Käyttöikänsä päähän tulleen puhaltimen vaihtaminen koko- saatavuuden varmistamiseksi. ”Pahimmillaan odottamaton ongelma voi aiheuttaa viikko- naan uuteen ei välttämättä ole helpoin tai taloudellisin rat- jen seisakin, mikäli kriittisiin varaosiin ei ole varauduttu. Vara- kaisu. Modernisoinnilla pitkäikäisenkin puhaltimen käyttöikää osiin varautuminen tuo siten selvää säästöä ja toimintavar- voidaan jatkaa jopa 20 vuodella. Koja tekee modernisointeja muutta tehtaan tuotantolinjaan”, toteaa Aalto. n omiin puhaltimiinsa sekä hybridihankkeina muiden valmista- jien puhaltimiin. Lisätietoja: www.koja.fi ALAJÄRVEN SÄHKÖASEMA UUTEEN TEKNOLOGIAAN SUOMEN SÄHKÖJÄRJESTELMÄSSÄ jää yksi aikakausi Uusi, kantaverkon nykyiset käyttövarmuusvaatimukset taakse, kun Alajärven sähköasemalla Pohjanmaalla täyttävä 400 kilovoltin kytkinlaitos on jo otettu käyttöön, ja luovutaan paineilmakatkaisijoiden käytöstä, viimeisenä siihen on asennettu nykyaikaiset, samaa jännitettä olevat Fingridin sähköasemista. Uudistus on osa Pohjanmaan kaasueristeiset katkaisijat. sähkönsiirtoverkon uudistusta. Alajärven sähköasema on Suomen päävoimansiirtoverkon keskeisimpiä solmukohtia. Asema on rakennettu pääosin Alajärven sähköaseman uudistus on osa Pohjanmaan sähkönsiirtoverkon uudistusta ja valmistuu lokakuussa 2017. Urakoitsijana toimii Empower PN. n 1970-luvulla ja on laitteistoltaan teknisen käyttöikänsä päässä. Käytössä ovat olleet mm. kantaverkon viimeiset paineilmakatkaisijat. 66 enertec   2 /  2017 Lisätietoja: www.fingrid.fi