enertec 2/2017 - Page 61

SUOMI 100 VUOTTA – VAPO PALKKASI SATA NUORTA 100-VUOTIAAN SUOMEN KUNNIAKSI VAPO OY palkkasi tänä vuonna ennätysmäärän kausityön­ tekijöitä. Vapo Oy:n palveluksessa Suomessa on tällä hetkellä noin 390 vakituista työntekijää ja peräti 100 nuorta kausi­ työntekijää. Luku ei sisällä Vapon käyttämien urakoitsijoiden palkkaamia kausityöntekijöitä. Kesäaikaan Vapo työllistää ainakin nelinkertaisen määrän työntekijöitä normaalivahvuu­ teen verrattuna. ”Halusimme tällä teolla muistaa 100-vuotiasta Suomea ja sen tulevia rakentajia. Otimme tavoitteeksi 100 työpaikkaa, ja se tuli yllättävän helposti täyteen. Pääasiassa kausityö­paikat ovat seuduilla, joilla ei ole työstä liikatarjontaa”, henkilöstö­ johtaja Jaana Helanen kertoo. Normaalisti Vapo Oy palkkaa kesäksi muutamia kymme­ niä kausityöntekijöitä, mutta nyt luku on aivan muuta. Helasen mukaan talvella yhtiössä mietittiin sopivaa keinoa huomioida 100-vuotiasta Suomea eri puolilla maatamme. ”Esiin tuli idea palkata niin monta alle 18-vuotiasta nuorta, että saamme juhlavuoden luvun 100 täyteen. Nyt meillä on kesän aikaan yli 60 alle 18-vuotiasta nuorta tekemässä kah­ den viikon jaksoja eri puolilla Suomea”, Helanen sanoo. Kaikki paikat avattiin normaaliin, avoimeen hakuun ver­ kossa. Kiinnostus oli projektipäälliköksi kesän ajaksi palkatun Pieta Puupposen mukaan todella suurta. ”Saimme valtavan määrän hakemuksia rekrytointijärjestel­ ”Normaalisti olemme palkanneet kesäksi alan korkea­ kouluopiskelijoita tekemään muun muassa ympäristötarkas­ määmme, jonka kautta nuoret valittiin tehtäviin. Jokaisella nuo­ tuksia ja näytteenottoa kentällä sekä tekniikan alan opiske­ rella on nimetty esimies, joka vastaa perehdyttämisestä sekä lijoita Lämpö ja sähkö -liiketoimintaan. Nyt olemme ensim­ työnopastuksesta työskentelyn ajan”, Puupponen kertoo. mäistä kertaa liikkeellä palkkaamassa myös alle 18-vuo­ ”Uskomme, että saamme tätä kautta tulevaisuudessakin tiaita koululaisia”, hän jatkaa. n motivoituneita hakijoita kausityöntekijöiksi ja pysyviinkin työ­ suhteisiin”, lisää Helanen. Lisätietoja: www.vapo.fi ISO KILPAILU RATKESI: ROLLS-ROYCESTA HANHIKIVI 1 -YDINVOIMALAITOKSEN AUTOMAATION PÄÄTOIMITTAJA FENNOVOIMAN HANKE otti eilen askeleen eteenpäin, kun Ydinlaitoksen automaatiojärjestelmien avulla valvotaan, brittiläisen Rolls-Roycen ja ranskalaisen Schneider E ­ lectricin ohjataan ja suojataan laitoksen reaktorin, järjestelmien ja lait­ kanssa aloitettiin lopulliset sopimusneuvottelut koskien ydin­ teiden toimintaa. Suojausautomaation tehtävä on havaita voimalaitoksen automaation toimittamista. Rolls-Roycesta tulee ydinreaktorin ja järjestelmien epänormaali toiminta ja käynnis­ päätoimittaja ja se toimittaa suojausautomaation. Schneider tää tarvittavat suojaustoimenpiteet. Electric toimittaa käyttöautomaation. Yhteensä satojen miljoo­ Pyhäjoen ydinvoimala valmistuu vuonna 2024. Parhail­ nien eurojen kauppa pitää sisällään sekä automaation suun­ laan työmaa-alueella tehdään varsinaisen voimalan rakenta­ nittelun että järjestelmien toimituksen. misen mahdollistavia valmistelevia töitä. n Automaatiotoimittajien valinta hankkeen tässä vaiheessa on tärkeää ydinvoimalaitoksen suunnittelutyön ja luvituksen Lisätietoja: edistämiseksi. www.fennovoima.fi 2  /  2017  enertec 61