enertec 2/2017 - Page 6

SISÄLLYSLUETTELO 04 Esipuhe 08 Uutta virtaa Energiatoimiala käy läpi murrosta, joka koskee niin tukkumarkkinoita, energian tuotantoa ja varastointia, verkkoliiketoimintaa, liikenteen sähköistymistä, kuluttajien aktivoitumista kuin yhtiöiden rakenteita ja suurempien yksiköiden syntyä. Energiatoimialan on nyt uusiuduttava perusteellisesti, toteaa Kymenlaakson Sähkö Oy:n (KSOY) toimitusjohtaja Aku Pyymäki. 16 Kilpilahden voimalaitos toimii uudenlaisilla polttoaineilla 21 Savukaasupäästöt selvitetään monenlaisilla analysaattoreilla 22 Sahala Works toimitti korkeapaine-esilämmittimet Kilpilahdelle 24 Päästöjen herraksi 08 32 Kymijärvi III -voimalaitoksen rakennustyöt alkavat Lahdessa Lahti Energia rakentaa Kymijärven voimalaitosalueelle uuden biopolttoaineilla toimivan Kymijärvi III -lämpölaitoksen. Aika- naan sillä korvataan 70-luvulla käyttöön otettu kivihiililai- tos Kymijärvi I. Uuden lämpölaitoksen arvioidaan vähentä- vän Lahti Energian hiilidioksidipäästöjä noin 600 000 tonnilla vuodessa. 32 6 enertec   2 /  2017