enertec 2/2017 - Page 55

iin Vaativ uus- teollis siin kohtei Metallipalkeet ja metalliletkut vuosikymmenien kokemuksella Monipuolinen tuotevalikoimamme sisältää ratkaisuja putkistojen ja laitteiden lämpöliikkeiden, kannatuksen ja tärinän hallintaan. Vahvuutemme on koko tuotantoketjun hallinta: suunnittelemme, valmistamme ja toimitamme tuotteet sovitusti. ISO 9001:2015 ja ISO 3834-2:2005 -stan- dardien mukaan sertifioitu laatujärjestelmä kattaa myös tuotteiden suunnittelun ja valmistuksen paine- laitedirektiivin 2014/68/EU H-moduulin mukaisesti. Masino Industry Oy, Kärkikuja 3, 01740 Vantaa industry@masino.fi, www.masino.fi