enertec 2/2017 - Page 52

PUUSTA LÄMPÖÄ TURKUUN TEKSTI: JARKKO BÖHM KUVAT: LAITEX OY / NINA KERVINEN Turku Energia rakentaa parhaillaan täydellä tohinalla Turun Artukaisiin uutta höyryntuotantolaitosta, joka valmistuessaan käyttää metsähaketta pääpolttoaineenaan. Polttoaineen ulkokäsittelyjärjestelmän toimittaa Laitex Oy, jolle projekti on merkittävä askel uuden kasvustrategian toteuttamisessa. ” Alueelle valmistuu myös uusi höyryverkosto. 52 enertec   2 /  2017