enertec 2/2017 - Page 50

” Innovaatioita löytyy myös itse voimalaitoksesta. tavasti pois eikä mitään ylimääräistä tarvitse tilata ”varmuuden Kun aikataulut pitivätkin vuoksi”. Raumaster Oy toimittaa uuteen voimalaitokseen biopoltto­ aineen vastaanotto- ja käsittelyjärjestelmän, joka sisältää Biopolttoainetta, kiitos! polttoainekentän vastaanottoasemat, seulonnan ja murskauk­ Innovaatioita löytyy tietysti myös itse voimalaitoksesta. Koko sen sekä kuljetuksen uuteen polttoainevarastoon ja sieltä projektin ”kruununjalokivi” on Valmetin kiertoleijuteknologiaa edelleen kuljettimet voimalaitokselle. hyödyntävä monipolttoainekattila, jonka höyryteho on Petri Laitonen Raumaster Oy:stä kertoo heinäkuun alussa, 390 megawattia. Toimitukseen kuuluu myös savukaasujen että Raumasterin asennukset ovat valmiit ja käyttöönotto on puhdistuslaitteisto. Laitoksen kokonaiskustannuksesta kattila meneillään. Laitosen mukaan koko projektin intensiivisin työ- haukkaa arviolta kolmanneksen. vaihe Raumasterin kannalta oli heti projektin alussa: Monipolttoaineratkaisun johdosta voimalaitosyksikön polt- ”Tällöin layoutit alkoivat jalostua detaljeiksi, joilla oli vai- toainepohjaa voidaan vaihdella joustavasti tarpeen mukaan ja kutusta muidenkin toimijoiden suunnitteluun, esimerkiksi beto- seoksena käyttää biomassojen, turpeen ja hiilen erilaisia seos- nisuunnitteluun. Paikkansa pitävän lähtötiedon saaminen suhteita. Kattilan mitoituksessa on edellytykset jopa satapro- ajoissa kaikkien tarvitsijoiden käyttöön on mielestäni ollut senttiselle biopolttoaineen käytölle, mutta tämä edellyttäisi lisä­ tärkeä tekijä projektin onnistumiselle”, Laitonen toteaa. investointeja korroosiota vähentävien lisäaineiden käyttöön. Kattilalaitoksen hyötysuhde on noin 92 prosenttia ja voima- Suurimmat haasteet liittyivät myös juuri tähän työvaihee- seen, kun toimitusrajojen hallinta ja detaljit piti varmistaa laitoksen rakennusaste on 58 %. Näin korkeat arvot perustuvat vedenpitävästi ja varmistaa, että asennusvaiheessa homma tehokkaaseen kiertoleijuteknologiaan ja toteutettuihin prosessitek- sujuu. nisiin ratkaisuihin, joiden ansiosta aikaansaadaan pienet häviöt. Kattilateknologian lisäksi Valmet toimittaa voimalaitokseen ”Vuoden Työmaa” on Laitosen mukaan nimensä veroi- nen: projekti on rullannut hienosti eteenpäin ja tilaajan automaation. Valmetin automaatioratkaisu varmistaa kanssa sovitut asiat ovat pitäneet. Itsestäänselvyyksiä nämä laitoksen korkean käytettävyyden ja tarjoaa hyvät työkalut asiat eivät ole koskaan ja sen tähden Laitonen ei epäröi suit- monimutkaisen prosessin ohjaamiseen. Siemens taas toimittaa suttaa kiitosta. projektiin kaksipesäisen välitulistuskaukolämpöturbiinin ja ”Kun on pysytty aikataulussa puolin ja toisin, niin mei- generaattorin oheislaitteineen, sekä lisäksi turbiinin säätö- ja dänkin asennukset ovat päässeet etenemään hyvin ja valmis- suojausjärjestelmät, kaukolämmön vaihtimet ja esilämmittimet. tuivat etuajassa.” n 50 enertec   2 /  2017