enertec 2/2017 - Page 49

tyksiä, mutta näin ei ole käynyt. Rakentaminen on edennyt äärimmäisen hyvin”, Bastman sanoo. Big Room toimii Innovointia varten hankkeessa on omat työkalut ja jatkokehi- tykseen ja toteutukseen on viety yli 200 ideaa, joiden avulla on säästetty aikaa ja euroja. Myös turvallisuus, työhyvin- vointi, työn laatu ja ympäristö ovat hyötyneet ”keksinnöistä”. Ideoiden käsittely on järjestelmällistä, sillä ne käytiin läpi kuukausittain allianssin johtoryhmässä, jossa valitaan paitsi toteutettavat myös palkittavat innovaatiot. Hankkeen ”big roomissa” on ideoitu vahvasti koko prosessin ajan. Yksi esimerkki työmaan arkea parantavista innovaati- oista on rakennustyömaan putkisilta, jolle keksittiin optimaa- lisempi reitti. Tämän ansiosta putkimäärät vähenivät ja myös kaapeleiden reittiä päästiin lyhentämään. Innovaatioteh- taalle on tunnusomaista, että se ottaa kehittämiseen mukaan koko työmaan, kirvesmiehiä ja asentajia myöten. Myös kustannuksissa uhataan jäädä alle budjetin, ja osittain tehostetun suunnitelmallisuuden takia. Työmaa raken- taa vain sitä, mitä oikeasti tarvitaan; hukkaa jää huomat- Hanke voitti Vuoden Työmaa -palkinnon vuoden 2016 lopussa. Sorsakosken Konepaja Oy on painelaitteisiin erikoistunut konepajayhti ö. Toimintamme lähtökohta on asiakkaidemme prosessi- ja valmistusteknisissä tarpeissa ja laatukäsikirjamme noudattaa EN-ISO 9001 perusteita. Lisäksi hitsauksen laatujär- jestelmämme on sertifioitu EN ISO 3834-2 mukaisesti. Laadunhallinta on olennainen osa koko toimitusketjua. Päätuotteitamme ovat putkilämmönvaihtimet, paineastiat, säiliöt, putkistot ja muut erityisesti PED osaamista vaativat konepajavalmisteet. Laatua ja erikoisosaamista Sorsakoskelta! Olli Kervinen Toimitusjohtaja puh. +358 40 487 8841 olli.kervinen@sk-works.fi Marko Kivinen Laatu- ja tuotantopäällikkö, IWS puh. +358 40 550 8700 marko.kivinen@sk-works.fi Sorsakosken Konepaja Oy • Putkitie 6 • 79130 Sorsakoski www.sk-works.fi 2  /  2017  enertec 49