enertec 2/2017 - Page 37

Yli 30 vuotta kotimaista varavoimaa ammattilaisille Bensiini 1…20 kVA Diesel 3…3300 kVA SUUNNITTELU – MYYNTI – VALMISTUS – ASENNUS - HUOLTO VOIMALAITE SERVICE OY, Nuutisarankatu 10, 33900 TAMPERE e-mail: vls@vls.fi www.vls.fi Voimalaitosalueen eteläosaan rakennetaan tarvittaessa kaukolämpöakku, jonka avulla voidaan tasata kaukolämmön kulutuksen vuorokausivaihtelua. Lisäksi Joutjokea katetaan laitos­alueella osittain, jotta alueen sisäistä polttoainelogistiik- kaa saadaan parannettua. Energiantuotannon päästöt vähenevät Kun uusi voimalaitos on valmis, vanha Kymijärvi I -hiilivoima- laitos suljetaan. Tel. +358 3 265 5000 Fax +358 3 265 5005 ” Vanha Kymijärvi I -hiilivoimalaitos suljetaan. Samalla loppuu kivihiilen käyttö pääpolttoaineena Lahden voimalaitoksissa. Uuden voimalaitoksen käyttöönoton myötä Lahti Energian hiilidioksidipäästöt vähenevät arviolta 20 pro- senttiin vuoden 1990 tasosta. Myös laitoksen muissa pääs- töissä on pyritty varautumaan tiukkeneviin päästörajoihin. Kymijärvi I:n yhteydessä on aiemmin toiminut myös Lahti Raakavettä laitos tarvitsee ainoastaan jäähdytykseen. Energian kaasutuslaitos, joka on valmistanut kotitalousjätteistä Prosessivesi saadaan polttoaineen eli biomassan sisältämästä tuotekaasua laitoskattilassa poltettavaksi. Laitosalueella on kosteudesta. Lauhdevettä kierrätetään prosessissa, joten yli- myös erillinen uudempi kaasutuslaitos, josta saadaan tuote- määräistä lauhdevettä syntyy hyvin vähän. Puhdistettu lauhde- kaasua Kymijärvi II:n lisäpolttoaineeksi. vesi johdetaan Vesijärveen. Laitoksen lauhdevesien puhdistusta varten kehitettiin Lahti Energian kehittämä lauhteiden puhdistusprosessi on uudentyyppinen prosessi, joka tekee voimalaitoksesta veden- valittu työ- ja elinkeinoministeriön yhdeksi energiakärkihank- kulutuksen osalta lähes omavaraisen. keeksi. Projektille myönnettiin TEM:n hanketukea. n 2  /  2017  enertec 37