enertec 2/2017 - Page 34

Laitoksen koekäyttö ja testaukset alkavat näillä näkymin kesällä 2019. Havainnekuva valmiista laitoksesta. Kattilan paineosat valmistetaan SFW:n tehtaalla Puolassa sekä alihankintana muualla Euroopassa. Prosessiin liitetään myös 1–2 uutta apukattilaa, jotka ovat polttoaineteholtaan enintään 14,9 megawattia. Apukattiloi- den pääpolttoaineena on maakaasu ja varapolttoaineena kevyt polttoöljy. Laitos koekäyttöön kesän 2019 aikana Uuden voimalaitoksen rakennushanke alkoi konkreettisesti maansiirtotöillä, jotka ajoittuvat vuosille 2016–2017. Maan- ” Prosessivesi saadaan polttoaineen sisältämästä kosteudesta. rakennustöihin kuuluu muun muassa kallion räjäytyksiä ja lou- hintaa sekä maanalaisten putkistojen siirtoa. Paalutus- ja perustustyötkin ovat jo käynnissä. Ne ovat ensimmäinen osa valmisteluvaihetta, johon sisältyy myös lai- toskytkentöjen valmistelua sekä päälaitteiden suunnittelua, val- mistusta ja hankintoja. Nämä työvaiheet saadaan päätökseen viimeistään kevääseen 2018 mennessä. ”Päälaitteiden toimitukset alkavat vuodenvaihteen 2017– 2018 tienoilla”, Riiali kertoo. Laitoksen koekäyttö ja testaukset alkavat näillä näkymin kesällä 2019. Voimalaitoksen viereen rakennetaan polttoaineen vastaan- Vuoden 2018 puolella aletaan rakentaa kattilalaitosta, otto- ja purkupaikat, polttoainekuljettimet, mahdollinen rekka- polttoaineenkäsittelylaitosta sekä lämmöntalteenottoon liittyviä pesuhalli sekä polttoaineen varastoalueet. Kuljettimet toimittaa rakenteita. Raumaster Oy. 34 enertec   2 /  2017