enertec 2/2017 - Page 33

Havainnekuva valmiista laitoksesta. Valmistuttuaan uusi laitos sekä samalla tontilla toimiva Kymijärvi II -laitos vastaavat yhdessä Lahti Energian jakelualueen kaukolämmöntuotannosta. Kiertopetikattila (Circulating Fluidised Bed, CFB) on kattila- tyyppi, jossa polttoaine palaa hiekan, tuhkan ja lisäaineiden muodostamassa pedissä. Se pidetään liikkeessä kattilan ala- osaan syötettävän ilmavirran avulla. Tällainen polttotekniikka mahdollistaa erilaisten poltto­ aineiden käytön hyvällä hyötysuhteella. Kyseeseen tulevat myös kostea biopolttoaine sekä kivihiili, jolla on huomattavasti korkeampi lämpöarvo. Kiertopetikattiloissa tulipesän lämpötila on tyypillisesti välillä +750 °C ... +950 °C. ” Uusi voimalaitos toimii ainakin ensi vaiheessa korkeapaineisena höyrykattilana. Voimalaitoskattiloistaan tunnettu Amec Foster Wheeler Energia Oy siirtyi yrityskaupan myötä osaksi kansainvälistä Sumitomo Heavy Industries -konsernia kesällä 2017. Uudella energiayhtiöllä Sumitomo SHI FW:llä on toimintaa 15 maassa ja sen pääkonttori sijaitsee Espoossa. Savukaasupäästöjä mitataan ja puhdistetaan Savukaasujen puhdistusjärjestelmää varten pystytetään Riialin mukaan SFW toimittaa Kymijärvi III -laitokseen koko erillinen rakennus laitoskattilan ja savupiipun väliin. Sen vie- kattilalaitoksen sekä savukaasujen puhdistusjärjestelmän. Sopi- reen rakennetaan myös LTO-kondenssilaitos. mukseen kuuluu kattila tukirakenteineen, samoin kuin kattilalai- toksen seinärakenteet. Polttoainetta uudella lämpölaitoksella kuluu kylmimpänä aikana noin 50–55 rekkakuormallista päivässä. 2  /  2017  enertec 33