enertec 2/2017 - Page 27

A better tomorrow is driven by drives Danfoss Drivesin taajuusmuuttajat auttavat säästämään vuosittain 60 tuntia maailmanlaajuisesta energiankulutuksesta. Tuotteemme ja palvelumme tuovat hyötyä 5 miljardille ihmiselle kaikkialla maailmassa vuoteen 2025 mennessä. Käy katsomassa, kuinka vastaamme huomispäivän tarpeisiin jo tänään: drives.danfoss.fi 5bn people worldwide will benefi t daily from Danfoss Drives by 2025 Olemme mukana Teknologia 17 -tapahtumassa Helsingin Messukeskuksessa 10.-12.10.2017! Osasto: 6c68 nut järjestelmiä useiden vuosikymmenten aikana satoihin koh- teisiin ympäri maailmaa. Myyntipäällikkö Rikhard Blomqvist Yaralta toteaa, että SNCR on selvästi halvempi ja yksinkertaisempi ratkaisu. ”Jos on mahdollista päästä SNCR-menetelmällä haluttuun NOx-tasoon, niin tällöin varmasti investoidaan SNCR-systee- miin. Mutta aina se ei ole niin yksinkertaista”, Blomqvist huo- mauttaa. Ensinnäkin reagenssin valintaan vaikuttaa monta eri asiaa. Ammoniakki on tehokkaampi kuin urea, mutta samalla ” Riski laitoksen hetkelliseen alasajoon kasvaa. se on vaaralliseksi aineeksi luokiteltu aine (VAK). ”Jos vielä tiedossa – ainoastaan haarukka tiedetään”, B ­ lomqvist kyseessä on vanha laitos, yleensä valitaan urealiuosta.” toteaa. Suomalaisissa yrityksissä ei aina olla aivan kartalla muut- Päästörajoista ei vielä tarkkaa tietoa tuvien päästörajojen kanssa. Blomqvist toteaa, että kenttä on Teollisuuden päästöjä koskeva direktiivi LCP BREF(Supo) tuli lähtenyt hitaasti liikkeelle, verrattuna esimerkiksi Ruotsiin. voimaan 1.1. 2016 yli 50MW laitoksille ja jotkut laitokset sai- ”Kaikesta näkee, että Suomessa odotellaan uusia vat neljän vuoden siirtymäajan direktiivin määräyksiin näh- BAT-BREF-rajoja, ennen kuin tehdään mitään investointeja. den. Uutena regulaationa on tulossa BAT-BREF, jolla tiuken- Ruotsissa on enemmän edelläkävijyyttä tämä asian suhteen”, netaan yli 50MW laitosten päästörajoja. Kun tämä tulee voi- Blomqvist toteaa. maan, niin laitoksilla on neljä vuotta aikaa saavuttaa uudet raja-arvot. Pipo (5–50MW laitokset) malli astuu voimaan Optimoimalla tuloksiin 1.1.2018. Yaran NOx-asiantuntemus juontaa juurensa 1990-luvulta ja ”Päästörajat tulevat tiukkenemaan merkittävästi BAT-BREFin myötä. Kuitenkaan tarkat laitoskohtaiset rajoitukset eivät ole kattaa muun muassa järjestelmien suunnittelun ja rakennuksen, NOx-päästöjen vähentämisen sekä päivittäisessä NOx-päästö- 2  /  2017  enertec 27