enertec 2/2017 - Page 19

Paras hyöty mittaridatasta älykkäällä lämpöenergian mittauksella Mitä enemmän dataa on, sitä enemmän lisäarvoa se tuottaa Älymittarien tuottamaa valtavaa datamäärää voidaan hyödyntää lukuisilla eri tavoilla – ja mitä suuremmiksi energiatehokkuuden ja uusiutuvien energiamuotojen käyttöön liittyvät vaatimukset kasvavat, sitä enemmän lisäarvoa mittaridatasta saadaan. Älymittaus tuottaa energialaitoksille yksityiskohtaista dataa, jonka avulla laitosten on helppo tehdä tietoisia päätöksiä tämän päivän ja tulevaisuuden toiminnasta. Data mahdollistaa entistä paremman infrastruktuurin hallinnan ja asiakaspalvelun sekä verkon optimoinnin ja kysyntähuippujen tasaamisen. Lue lisää osoitteesta kamstrup.com/value www.kaeser.com Asiantuntevia paineilmaratkaisuja yksittäisistä kompressoreista kokonaisvaltaisiin järjestelmiin • optimoitu energiatehokkuus roottorien SIGMA-profiilin ansiosta • uusinta tietotekniikkaa hyödyntävät ohjausjärjestelmät • koko maan kattava huoltoverkosto • ulkoistettua paineilmaa SIGMA AIR UTILITY -sopimuksella KAESER Kompressorit Oy Tiilitie 18 – 01720 Vantaa – Puh. (09) 4132 0400 – Faksi (09) 4132 0450 Sähköposti: info.finland@kaeser.com – www.kaeser.com 2  /  2017  enertec 19