enertec 2/2017 - Page 18

Uusi yhdistetty lämpö- ja sähkövoimalaitos rakennetaan Porvoon Kilpilahteen. Laitos tuottaa höyryä, sähköä ja syöttövettä sekä Nesteen jalostamolle että Borealiksen petrokemiantehtaalle. Rakenteilla olevan voimalaitoksen höyryntuotantokapasiteetti on 450 megawattia (MW) ja sähköntuotantokapasiteetti 30 MW. AIKATAULUN MUKAAN Kilpilahden voimalaitos käynnis- ”Myös jäähdytystä tarvitaan syöttölaitteistoa varten. Lait- tyy vuonna 2018. Rakennuttajana on Kilpilahden Voimalaitos teistoa jäähdytetään sekä ilmalla että vedellä, jotta asvalteeni Oy. Neste ja Veolia omistavat yhtiöstä kumpikin 40 prosenttia ei pääse sulamaan ja tarttumaan seinämiin”, Rantala selittää ja Borealis 20 prosenttia. prosessia. Voimalaitokseen tulee kolme kattilaa. Yksi kattiloista on Kyseessä on hänen mukaansa ensimmäinen kerta, kun kiertoleijupetiteknologiaan perustuva Valmetin CYMIC-boileri. asvalteenia ylipäätään hyödynnetään voimalaitospolttoai- Sen lisäksi laitokselle asennetaan kaksi kaasulla ja öljyllä toi- neena. mivaa kattilaa. Kunkin kattilan polttoaineteho on 150 MW. Voimalaitos ”Muovia ja erilaisia kumiseoksia on voitu polttaa, mutta asvalteenia ei ole ennen käytetty polttoaineena voimalaitos- toimittaa energiaa teolliseen prosessiin ja on monella tavoin ten kattiloissa. Suunnittelimme ja testasimme polttoaineen koe­ teknisesti haastava. Kattiloissa voidaan käyttää polttoaineena syöttöä testilaitoksella yhteistyössä Valmetin kanssa.” monenlaisia öljynjalostamolta ja petrokemian laitokselta saa- ”Haasteellisuudestaan huolimatta asvalteeni on hyvä polt- tavia kiinteitä ja kaasumaisia sivutuotteita, muun muassa pää- toaine. Sillä on paljon parempi lämpöarvo kuin esimerkiksi polttoaineeksi tulevaa asvalteenia. hiilellä. Myöhemmin asvalteeni saattaakin tulla lisäpoltto­ Kaikkiaan noin 700 miljoonan euron arvoinen hankeko- konaisuus on suurimpia viime aikojen investointeja Suomessa. Laitoksen rakentaminen tuo töitä noin tuhannelle ihmiselle vuo- deksi. Erikoispolttoaineen käyttö vaikuttaa kuljetinjärjestelmiin Projektipäällikkö Matti Rantala kuljetin- ja polttoainejärjestel- miä toimittavasta Raumaster Oy:stä ker