enertec 2/2017 - Page 13

Uusi näkökulma arvokkaaseen vihreään energiaan. Kun haasteena on tuottaa ja hyödyn- biotuotteita ja bioenergiaa. Tarjoamme neiden tuotanto sekä tuhkan käsittely. tää energiaa uusiutuvista lähteistä, kattavan valikoiman vihreän energian Olemme teknologia- ja palvelukumppa- ANDRITZ tarjoaa luotettavaa tekniik- ratkaisuja kokonaisista laitoksista yk- nisi. Kun tarvitset uutta näkökulmaa vih- kaa ja uusia ideoita. Joidenkin tehtai- sittäisiin laitteisiin. Erilaisia sovelluksia reään energiaan, anna ANDRITZin avata den tavoitteena on olla energian suhteen ovat biomassan käsittely, esikäsittely, sinulle uusia mahdollisuuksia. omavaraisia. Toisia kiinnostaa mahdolli- sähköntuotanto, kemikaalien talteenotto, suus kasvattaa liikevaihtoa tuottamalla kiinteiden ja nestemäisten biopolttoai- www.andritz.com 2  /  2017  enertec 13