enertec 2/2017 - Page 10

”Digitaalisuus tulee lisäämään myös palvelu- tarjontaa, varmasti myös yllättäviin suuntiin”, Pyy- mäki toteaa ja lisää, että esimerkiksi aurinkopa- neeleja on maassa ryhdytty laittamaan katoille rivakalla tahdilla. Edelläkävijän mantteli pysyy Suomen har­ tioilla melko vaivatta. Pyymäen mukaan esimer- kiksi tuntimittauksen osalta Suomi on edellä muuta Eurooppaa. ”Seuraava askel onkin saada koko Eurooppaan pohjoismainen malli, sekä tukku- että vähittäismarkkinoille”, hän toteaa. ” Säätöä on vaikea toteuttaa, ellei oteta kuluttajia mukaan. Ihan joka saralla Suomi ei toki loista. Esimer- kiksi sähköautojen leviäminen on – ainakin tois­ taiseksi – sangen verkkaista. Maassa on puhtaasti sähkökäyttöisiä autoja vain noin tuhat (ja päälle hybridiautoja noin 3 000). Määrä ei tajuntaa räjäytä, kun muistaa että uusia autoja rekisteröi- dään meillä vuosittain yli satatuhatta. ”Sähköautot ovat meillä heikoissa kantimissa, jos vertaa esimerkiksi Norjaan. Meiltä puuttuu vahva poliittinen ohjaus, joka edistäisi sähköisen liikenteen kehittymistä.” Toisaalta pohjoinen naapuri onkin globaali ”luokan tähtioppilas” sähköautojen suhteen: Norjassa liikenteessä on jo satatuhatta sähkö­ autoa, mikä on ylivoimaisesti eniten maailmassa väki­lukuun suhteutettuna. Absoluuttisia lukuja tar- kasteltaessakin ohi menee vain kolmikko USA, Kiina ja Japani. ”Muutoksesta on paljon puhuttu, mutta se on silti iso ja ehkä yllättäväkin”, Pyymäki kommentoi energia-alan murrosta. 10 enertec   2 /  2017