enertec 2/2016 - Page 8

AJOLISTA UUSIKSI GASUMIN TOIMITUSJOHTAJA JOHANNA LAMMINEN IHMETTELEE, MIKSI KIVIHIILI MENEE MAAKAASUN OHI ENERGIAVEROTUKSESSA TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN KUVA: GASUM OY / TOMI PARKKONEN GASUMIN TOIMITUSJOHTAJA Johanna Lamminen on kyllästynyt siihen, että maakaasulle jää mustapekka käteen – verotuksellisessa mielessä. Hänen mukaansa ”vihreä vero­ uudistus” on epäonnistunut, mikä maakaasun osalta tarkoittaa sitä, että verotus on seitsenkertaistunut viidessä vuodessa. ”Tämän seurauksena kivihiiltä palaa runsaasti sähkön ja lämmön yhteistuotannossa”, Lamminen toteaa ja muistuttaa, että vaikka sekä kivihiili että maakaasu ovat fossiilisia polttoai­ neita, maakaasu on näistä se huomattavasti pienempi paha. ”Maakaasun hiilidioksidipäästöt ovat 40 prosenttia pie­ nemmät kuin kivihiilen.” Pöyryn tuore tutkimus näyttäisi tukevan Gasumin havain­ toja kentältä. Kun Pöyry tutki energiaveromuutosten vaikutuk­ sia sähkön ja lämmön yhteistuotantoon vuonna 2015, selvisi että kivihiili todella korv