enertec 2/2016 - Page 7

24 Raskas polttoöljy väistyy kattiloista – mitä tilalle? Raskaan polttoöljyn käyttöä energiantuotannossa ajetaan Suomessa alas parin vuoden sisällä. Vuonna 2013 voimaan tullut PIPO-asetus tarkoittaa käytännössä, että nykyiset alle 50 MW:n energiantuotantolaitokset joutuvat vuoden 2017 loppuun mennessä siirtymään raskaasta polttoöljystä vähäpäästöisempiin polttoainevaihtoehtoihin. Tällaisia laitoksia on Suomen ympäristökeskuksen tekemän kyselyn perusteella noin 650. 30 Savukaasumittauksille tulee uusia vaatimuksia Ympäristöluvat ja EU:n direktiivit asettavat enimmäisrajat polttolaitosten ympäristöpäästöille. Ilmaan pääsevien haittaaineiden pitoisuuksia valvotaan savukaasumittauksin. Eri polttolaitoksille soveltuva savukaasumittausteknologia on valittava sen mukaan, millaista polttoainetta ja savukaasunpuhdistusta laitoksella käytetään. 36 Laitoskattiloita puhdistetaan uudenlaisilla menetelmillä 40 Varavoiman merkitys kasvaa 46 Teollinen internet tehostaa vikojen etsintää ja huoltoa 50 Ajankohtaista 24 30 2 / 2016  enertec 5