enertec 2/2016 - Page 56

UUTIS VIRTAA Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. KAAPELIEN YHTEISNÄYTTÖPALVELU HELPOTTAA MAANRAKENNUSTÖITÄ TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN MAAKAAPELIEN SIJAINTISELVITYKSIÄ tehdään aina nustehokasta. Myös urakoitsijat hyötyvät tällaisesta näyttöpal- vain entistä enemmän. velusta, kun samalla paikalla ei tarvitse käydä esimerkiksi vii- ”Kaivutöiden määrä on lisääntynyt siksi, että muun muassa sähköyhtiöt investoivat verkkojensa maakaapelointiin aiempaa enemmän – tyypillisesti myrskyvahinkojen välttämiseksi”, toimitusjohtaja Petri Nuutinen Johtotieto Oy:stä toteaa. Johtotieto Oy on valtion sataprosenttisesti omistama yhtiö, joka kuuluu Suomen Erillisverkot -konserniin. Johtotiedolla on tenä eri ajankohtana”, Nuutinen korostaa. Hänen mukaansa palveluun on viime aikoina liittynyt uusia asiakkaita. ”Yhteisnäyttöpalvelusta on myös se hyöty, että jokin kaapeli ei vahingossa jää näyttämättä.” Myös sähköisenä palveluna toimiva johtotietopankki on yli 26 vuoden kokemus kaapelien sijainti- ja näyttöpalveluista lisännyt suosiotaan. Osoitteessa www.johtotietopankki.fi toi- sekä kaapelinnäytön varauspalveluista. miva tietopankki tuli käyttöön kolme vuotta sitten. Jotta kaivutöiden yhteydessä ei katkottaisi maassa jo olevia tärkeitä kaapeleita, urakoitsijat ja suunnittelijat ottavat Yhteisrakentaminen on usein järkevää yhteyttä Johtotieto Oy:n sijaintitietopalveluun. Johtoverkkojen alueellinen yhteisrakentaminen on yksi tapa selkeyttää ja tehostaa maakaapelitöitä. Kaapelien sijainnit kerralla selväksi ”Tulevaisuuden verkonrakentamishankkeista saadaan tie- Toisinaan kaapelien reitit on näytettävä paikan päällä, jotta toa jo hyvissä ajoin etukäteen, jolloin eri toimijat voivat mah- infrastruktuurin vaurioilta vältytään. dollisesti toteuttaa hankkeita yhdessä ja hyödyntää samaa Jos samalla alueella on eri yhtiöiden kaapeleita p