enertec 2/2016 - Page 55

KETJURAUMAN KULJETINKETJUT TÄRKEÄSSÄ ROOLISSA POLTTOAINEEN KÄSITTELYSSÄ Lukuisten muiden voimalaitosten lisäksi Ketjurauma Oy toimittaa kuljetinketjut myös Naantalin uuden voimalaitoksen polttoainekuljettimiin. KETJURAUMA OY on raumalainen kuljetinketjuvalmistaja, pinnaltaan. Korrosoivaan käyttöympäristöön toimitettavat ket- joka valmistaa niitattuja ja hitsattuja kuljetinketjuja teollisuu- jut varustetaan ruostumattomin nivelin, jotka induktiokarkaistaan den vaativiin tarpeisiin. kulutusta kestäviksi. Lisäksi tarkat puristussovitteet ja v-railohitsa- Yhdessä materiaalinkäsittelyjärjestelmiä valmistavan Rau- ukset takaavat ketjun rakenteen lujuuden. Sivulevyjen kulutuskes- master Oy:n kanssa, Ketjurauma on kehittänyt erityisesti voi- tävyyttä parantamaan Ketjurauma on puolestaan kehittänyt kus- malaitosten polttoainekuljettimien vaativissa käyttöolosuhteissa tannustehokkaan induktiokarkaisumenetelmän, jolla sivulevyjen toimivan kuljetinketjuratkaisun. liukupinnat saavat kulutusta kestävän kerroksen. Ketjun rakenteen kehitystyössä ja materiaalivalinnoissa on Ketjurauman tuotevalikoimasta löytyvät energiateollisuuden hyödynnetty polttoainekuljettimista pitkällä aikavälillä saatuja lisäksi kuljetinketjuratkaisut myös muun muassa saha-, sellu- ja käyttökokemuksia, sekä alan viimeisintä valmistustekniikkaa. paperiteollisuuden vaativiin tarpeisiin. n Korkea käyttövarmuus ja pitkä käyttöikä saavutetaan hiiletyskarkaistuilla nivelillä, joissa holkit on karkaistu myös sisä- Lisätietoja: www.ketjurauma.fi HÖGFORS OY TOIMITTAA LÄPPÄVENTTIILIT NAANTALIN NA4 CHP LAITOKSELLE VENTTIILEITÄ SALOSSA valmistava Högfors Oy lähet- tää täysperävaunullisen kaukolämpöläppäventtiileitä huhtikuussa Naantalin uuden monipolttovoimalaitoksen työmaalle. Toimitukseen kuuluu manuaali- ja sähkökäyttöisiä läppäventtiileitä kokoluokassa 400– 700 mm. Venttiilit asennetaan PN16 kaukolämpövesilinjaan. Högfors tarjoaa myös paikan päällä asennuskoulutuksen, jolla varmistetaan venttiileiden pitkä käyttöikä. Paras asennusasento läppäventtiileille on akseli vaakasuoraan, silloin mahdolliset epäpuhtaudet virtaavat pois tiivisteiden läheisyydestä. Naantalin vanhalla voimalaitoksella on yhä käytössä ­Högforsin 70-luvulla valmistamia läppäventtiileitä. olla erilainen. Viisiakselinen työstökonekeskus mahdollistaa ­Högforsin laatu oli siis jo ennestään tunnettu. myös 3D-pintojen työstämisen. Tehtaalle toimitettiin juuri tällä Kaukolämpö- ja kaukokylmäputkistossa venttiilin tärkein ominaisuus on tiiveys molempiin suuntiin. Venttiilin pitää myös avautua ja sulkeutua vaivatta. Högforsin venttiilit täyt- viikolla uusi isompi nosturi, jonka avulla valmistetaan ensimmäiset DN 1600 venttiilit. Uusi tehdas mahdollistaa hyvinkin vaativien venttiilien val- tävät molemmat kriteerit. Högforsin tehtaalla jokainen vent- mistuksen myös muuhun energiantuotantoon ja -jakeluun, tiili koeponnistetaan molempiin suuntiin. Usein asiakkaan kuten kaasu- ja öljyteollisuuteen sekä laajasti prosessiteollisuu- edustaja on mukana testivaiheessa, niin myös tällä kertaa. teen. n Högforsin moderni tuotantolinja toimii yhden kappaleen virtausperiaatteella eli jokainen valmistettava venttiili voi Lisätietoja: www.hogfors.com 2 / 2016  enertec 53